Drillingsberichte
Drillingsberichte

Samenwerkingsverband tussen Selma Stern Centrum en de onderzoeksinstituten van de Faculteit Letteren van de Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit verkent samen met het Selma Stern Zentrum voor Joodse Studies Berlin-Brandenburg (ZJS) onderzoeksmogelijkheden naar het aan de Radboud ontwikkelde digitale project "Drillingsberichte 1937-1943: Das Leben der drei deutschsprachigen jüdischen Kinder Beate, Helli und Maria Oestreicher". De samenwerking wordt geleid door Prof. Dr. Kerstin Schoor (ZJS) en Prof. Dr. Paul Sars (Radboud Universiteit). “Het ZJS is een indrukwekkend multidisciplinair internationaal netwerk van o.a. vier universiteiten (zoals Humboldt en FU Berlijn), waarmee wij ons materiaal en onze onderzoeksplannen graag willen gaan verbinden”, aldus projectleider Paul Sars.

Drillingsberichte digitaal verkennen

Dit jaar is met behulp van de onderzoeksinstituten Centre for Language Studies (CLS) en Radboud Institute for Culture & History (RICH) een digitaal platform gelanceerd waarop de Drillingsberichte (1937-1943) integraal doorzoekbaar zijn gepubliceerd. De berichten zijn geschreven door Felix Oestreicher en zijn vrouw Gerda Laqueur. De Joodse Duitstalige familie Oestreicher vluchtte in 1938 vanuit Karlovy Vary (Tsjecho-Slowakije) naar Nederland. In 1937 begonnen de ouders de opvoeding en ontwikkeling van hun dochters Beate, Helli en Maria Oestreicher schriftelijk vast te leggen. De 161 handgeschreven brieven naar verafgelegen wonende familieleden weerspiegelen moeilijke momenten uit de jaren van vervolging en oorlog: de opvoeding van de drie jonge kinderen de ontwikkeling van de religieuze overtuiging van het gezin. Zowel de originele Drillingsberichte zelf de transcripties, maar ook kindertekeningen, foto's en fragmenten uit dagboeken zijn nu online beschikbaar voor internationale en multidisciplinaire samenwerking.

Samenwerking tussen Selma Stern Centrum en Radboud Universiteit

Van 3-5 mei 2023 is het Radboud-team te gast in Berlijn. In workshops worden mogelijkheden van verder onderzoek naar de Drillingsberichte verkend, waartoe uit verschillende landen collega’s zijn uitgenodigd. De organisatoren volgen dezelfde drijfveer: multidisciplinair onderzoek naar  geschiedenis en cultuur van Joods leven in Europa, in dit geval ook ‘Exilforschung’, nl. onderzoek naar de vluchtelingenstromen vanuit Duitstalige gebieden in Oost-Europa naar o.a. Nederland tijdens het nazi-regime. Het Selma Stern Centrum verbindt haar onderzoek naar het jodendom met een bandbreedte van geschiedenis, cultuur, filosofie en religie. De bijdrage van Radboud Universiteit bestaat naast specifieke expertise op het gebied van de familie Oestreicher en de ontwikkeling van lesmateriaal in het aanbieden van uniek Europees erfgoed dat i.s.m. Information and Library Services tot een state of the art digitaal platform Drillingsberichte wordt ontwikkeld.

Van elkaar leren: workshops over de Drillingsberichte

Ook brengt het nieuwe samenwerkingsverband het aan de Radboud ontwikkelde lesmateriaal voor scholen verder onder de aandacht in Duitsland. Het vele materiaal volgt een bijzondere didactiek voor geschiedenisonderwijs over de holocaust, ontwikkeld door een internationaal team. De verhaallijn werd bepaald door studenten, die het leven van het vluchtelingengezin doorvertellen aan scholieren. Niet de oorlog, maar het leven van de kinderen die door hun ouders onder moeilijke omstandigheden worden opgevoed staat centraal. De ouders overleven de holocaust niet, hun dochters wel, en die groeien op tot zelfbewuste academisch geschoolde vrouwen. In het vo-schoolmateriaal ziet het Selma Stern Zentrum een voorbeeld voor eigen te ontwikkelen materiaal.

Meer informatie

Meer informatie over Drillingsberichte, 1937-1943 (editie) leest u hier. Achtergrondinformatie is op deze website te vinden.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Letteren