Sara Kinsbergen
Sara Kinsbergen

Sara Kinsbergen benoemd tot hoogleraar op het gebied van de rol van burgers in duurzame ontwikkeling

Sara Kinsbergen is per 1 juli 2023 benoemd tot hoogleraar op het gebied van de rol van burgers in duurzame ontwikkeling aan de faculteit der Sociale Wetenschappen. Deze bijzondere leeropdracht is een samenwerking tussen het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies (CAOS) en Stichting Wilde Ganzen.

Kinsbergen doet onderzoek naar de duizenden kleinschalige, vrijwillige ontwikkelingsorganisaties die Nederland en andere landen rijk zijn. De afgelopen jaren heeft Kinsbergen dit onderzoek aan de Radboud universiteit opgebouwd tot een volwaardig onderzoeksveld.  Daarnaast is haar leerstoel ook sterk gekoppeld aan onderwijs. ‘Ik geloof dat je met onderwijs en onderzoek kunt bijdragen aan een wereld die rechtvaardiger, inclusiever en groener is. Dat vereist onderzoek en onderwijs die beide vorm krijgen in voortdurende uitwisseling met maatschappelijke partners’, aldus Kinsbergen.

Internationale co-creatie

Haar onderzoek kenmerkt zich door co-creatie tussen kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, in Nederland en over de hele wereld, om in gezamenlijkheid academische en maatschappelijke meerwaarde te creëren. “De komende jaren ga ik me, samen met onderzoekers in het globale noorden en zuiden, richten op de vraag welke rol er in onze sterk veranderende wereld weggelegd ligt voor burgers in duurzame ontwikkeling.”

Wilde Ganzen

Deze bijzondere leeropdracht sluit aan bij het streven van Wilde Ganzen om armoede in de wereld van onderop te doorbreken met kleine initiatieven van burgers. “Wij zijn ervan overtuigd dat echte verandering pas komt als mensen zélf kunnen bepalen hoe ze hun problemen aanpakken”, vertelt directeur Kees de Jong. “Door samen te werken met de Radboud Universiteit willen we kennis hierover delen met onze partners wereldwijd en tevens in eigen land internationale solidariteit bevorderen.”

Over Sara Kinsbergen

Sara Kinsbergen (Deurne, België 1982) begon haar academische carrière aan de Radboud Universiteit, waar ze in 2006 haar masterdiploma Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies behaalde. Na het volgen van het postgraduate programma AMID Young Professional, promoveerde ze met haar promotieonderzoek getiteld: ‘Behind the Pictures: Understanding Private Development Initiatives’, een onderzoek gericht op kleinschalige vrijwillige ontwikkelingsorganisaties. Na dit promotieonderzoek zette ze als postdoctoraal onderzoeker en later universitair (hoofd)docent haar onderzoek naar particuliere initiatieven voort.

Sinds haar promotieonderzoek heeft Kinsbergen een onderzoeksprogramma opgebouwd volledig met een geldstroom van derden. Deze financiële samenwerking reflecteert het belang dat zij hecht aan structurele, duurzame samenwerkingen tussen maatschappelijke organisaties en wetenschappelijke instellingen. Haar inspanningen om de brug te slaan tussen wetenschap, beleid en praktijk resulteren in een 22e plaats in de top 100 van meest invloedrijke mensen in de Nederlandse filantropie.  

Sinds 2014 is werkzaam voor het postacademische AMID Young Professional programma en sinds 2019 in de rol van Program Director. Het programma ontving in 2022 de internationaliseringsprijs van de Radboud Universiteit voor haar internationaliseringsstrategie. Daarnaast is Sara lid van de Commissie Ontwikkelingssamenwerking’ van de Adviesraad Internationale vraagstukken.