Front of policy plan Think Through
Front of policy plan Think Through

ScherpStellen - Facultaire beleidsplan FFTR 2023-2027

In mei 2023 is het facultaire beleidsplan 2023-2027 ‘Scherpstellen’ (pdf, 3 MB) geïntroduceerd. Dit plan laat zien hoe we als faculteit de relatie tussen wetenschap, normativiteit en zingeving de komende jaren tegen de achtergrond van het actuele academische en maatschappelijke debat vorm willen geven. In ons onderwijs, onderzoek en in onze impact staat de wisselwerking centraal tussen het stellen van en reflecteren op fundamentele vragen naar identiteit en gemeenschap enerzijds, en wat de uitkomsten van de doordenking daarvan betekenen voor urgente en complexe maatschappelijke kwesties anderzijds. Het facultaire beleidsplan is met bijdrages van medewerkers en studenten tot stand gekomen. Het beleidsplan geeft voor de periode 2023-2027 de facultaire doelen aan, het wordt periodiek getoetst en waar nodig worden geactualiseerd.

Het bestuur bespreekt de voortgang van de gestelde doelen met de Facultaire Gezamenlijke Vergadering.

Contactinformatie