Seminarreeks Conflictoplossende Instituties

De onderzoeksgroep Conflictoplossende Instituties, onderdeel van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, organiseert in 2023 een nieuwe seminarreeks.

Conflictoplossende Instituties (COI) is een onderzoekssamenwerking tussen de Universiteit Utrecht, de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit. Als onderdeel van haar activiteiten organiseert de onderzoeksgroep COI het hele jaar door seminars voor onderzoekers die geïnteresseerd zijn in actuele en innovatieve onderwerpen binnen het themagebied van de onderzoeksgroep.

Tijdens de seminars presenteren internationale sprekers hun werk, gevolgd door vragen en discussie. Thema's zijn onder meer de veranderende rol van rechters bij het voorkomen en oplossen van conflicten, de rol van alternatieve wegen en niet-publieke actoren, en hoe maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering of digitalisering van invloed zijn op conflictoplossende instituties. De seminars worden roulerend georganiseerd aan elk van de drie universiteiten en worden gegeven in een hybride formaat: online via Microsoft Teams en persoonlijk, op de campus van de gastinstelling.

Het eerste seminar wordt op dinsdag 31 januari gegeven door hoogleraar Europees recht Rick Lawson (Universiteit Leiden) en is getiteld The European Court of Human Rights reading between the lines. De sessie wordt georganiseerd op de Leidse campus en is online te bekijken.

AANMELDEN

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid