Portrait of Hendrik Marks
Portrait of Hendrik Marks

Senior Award de Snoo - van 't Hoogerhuijs Stichting voor onwikkelingsbioloog Dr. Hendrik Marks

Dr. Hendrik Marks, onderzoeker in Molecular Biology, heeft de Senior Award van de Snoo - van 't Hoogerhuijs Stichting ontvangen voor zijn bijdragen in reproductieve geneeskunde en ontwikkelingsbiologie. Het onderzoek van Hendrik Marks richt zich op genoom regulatie gedurende vroege embryonale ontwikkeling bij mens en muis. Stichting de Snoo - van 't Hoogerhuijs rijkt periodiek prijzen uit voor belangrijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van voortplanting in de ruimste zin.

Genoom regulatie in embryonale ontwikkeling

Het onderzoek van Hendrik Marks richt zich op genoom regulatie gedurende vroege embryonale ontwikkeling bij mens en muis. Hij onderzoekt met name hoe cellen zich in het vroege embryo zich ontwikkelen tot trophectoderm cellen (de latere placenta) of epiblast cellen (de latere foetus). Daarnaast kijkt zijn lab in een later stadium hoe the epiblast cellen zich specialiseren tot cellen van 1 van de 3 kiemlagen in beide organismen. De prijs van €40.000 wil Hendrik inzetten voor functionele studies van eiwitten die mogelijk betrokken zijn bij de ontwikkeling richting trophectoderm of epiblast gedurende embryonale ontwikkeling bij de mens.

Reactie van Hendrik Marks

Dr. Hendrik Marks reageert: "Ik ben zeer dankbaar: dit stelt mij en mijn team in staat om verder onderzoek te doen naar epigenetische mechanismen die ten grondslag liggen aan de eerste lijnsplitsing van cellen in de menselijke embryogenese. Ik ben erg dankbaar voor alle steun en samenwerkingen van collega's binnen het Radboud Institute for Molecular Life Sciences (RIMLS), de Radboud Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en de Radboud Universiteit, een prachtige omgeving voor ons onderzoek. Ook ben ik dankbaar voor de vele samenwerkingspartners van de afgelopen jaren. En veel dank aan alle huidige en voormalige leden van mijn team, die aan de basis staan van dit alles; heel blij om te werken met zulke getalenteerde en toegewijde onderzoekers!"

Hendrik Marks bij de uitreiking van de Senior Award

De Snoo – van ‘t Hoogerhuijs

Stichting de Snoo - van 't Hoogerhuijs rijkt periodiek prijzen uit voor belangrijk wetenschappelijk onderzoek op het gebied van voortplanting in de ruimste zin. De awards dienen als blijk van waardering en creëren kansen voor de winnaars om hun best en meest originele idee in klinisch of fundamenteel onderzoek te ondersteunen. De stichting brengt clinici en onderzoekers samen op het gebied van verloskunde en gynaecologie, embryologie, genetica en ontwikkelingsbiologie samen om bevindingen op dit terrein te delen en controverses te bespreken.