SER-advies: sneller, eenvoudiger en goedkoper problemen oplossen via geschillencommissies

Wie een klacht heeft over consumentenproducten of -diensten, kan dit in laatste instantie voor de rechter uitvechten. Consumenten en ondernemers kunnen steeds vaker ook kiezen voor een snellere weg: de geschillencommissies. Hiermee kunnen consumentengeschillen eenvoudig en laagdrempelig worden opgelost. Het kabinet wil deze aanpak versterken.

In het advies “Balans en houdbaarheid alternatieve geschillenbeslechting voor consumentenzaken” doet de Commissie Consumentenaangelegenheden (CCA) van de Sociaal Economische Raad (SER) aanbevelingen om het stelsel toegankelijker te maken, beter te financieren en de kwaliteit ervan beter te borgen. Zo beveelt de CCA aan dat de overheid een (online) routekaart maakt, waarin een beslisboom en zoekmachine zijn opgenomen. De informatie moet begrijpelijk zijn voor iedereen, in het bijzonder voor ouderen, laaggeletterden en niet-Nederlandstaligen. Hoogleraar Burgerlijk recht Willem van Boom neemt als onafhankelijk lid zitting in deze commissie.

Lees meer op de website van de Sociaal Economische Raad.

Contactinformatie