Sjoerd Bakker, hoogleraar rechtsgeleerdheid
Sjoerd Bakker, hoogleraar rechtsgeleerdheid

Sjoerd Bakker benoemd tot bijzonder hoogleraar Rechtspraak

Sjoerd Bakker is per 1 januari benoemd tot bijzonder hoogleraar Rechtspraak aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Deze leeropdracht is een samenwerking met het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Gelderland.

Als bijzonder hoogleraar Rechtspraak beoogt Bakker een brugfunctie tussen de rechtspraak en de wetenschap te gaan vervullen. ‘Ik hoop te bevorderen dat het werk van rechters in Nederland meer bekendheid krijgt bij zowel studenten als wetenschappers, en dat andersom de wereld en expertise van de (rechts)wetenschap toegankelijker en vertrouwder wordt voor de rechtspraak,’ aldus Bakker.

‘Beide werelden kunnen nog veel van elkaar leren en kunnen elkaar versterken. Zowel 'law in action' als 'law in the books' hebben elk veel waardevols, maar kunnen ook niet goed zonder elkaar. De dogmatiek kan leren van de dagelijkse rechtspraktijk, en andersom natuurlijk ook. Maar ook op andere terreinen is kruisbestuiving nuttig en belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het meedenken door wetenschappers bij het overwegen of doen van innovaties in de rechtspraak.’

Over Sjoerd Bakker

Bakker (1973, Heemstede) studeerde in 1999 af in het privaatrecht aan de Universiteit Leiden. Hij promoveerde in 2012 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op een proefschrift getiteld ‘Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm'. In de jaren na zijn studie was hij actief als universitair docent bij de Vrije Universiteit, maar vervulde hij ook docentschappen bij onder andere het Studiecentrum Rechtspleging voor de Rechtspraak (SSR).

Daarnaast is Bakker actief (geweest) als advocaat, als bedrijfsjurist in de bouwsector en als redactielid van publicaties als SDU Commentaar Vermogensrecht en het Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk. Hij is tevens Raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, en arbiter bij de Raad van Arbitrage voor Bouwgeschillen.

Contactinformatie