Handen die een groep mensen beschermen
Handen die een groep mensen beschermen

Sociale veiligheid op onze faculteit

Sociale veiligheid staat bovenaan de doelstellingen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Er is een speciaal team op de faculteit bezig met een programma gericht op duurzame preventie van grensoverschrijdend gedrag en zijn er activiteiten opgezet om de sociale veiligheid te verbeteren.

De afgelopen tijd is er veel naar buiten gekomen over onze faculteit en de universiteit. We begrijpen dat dit vragen en emoties oproept. Het is pijnlijk duidelijk dat de Radboud Universiteit en onze faculteit niet voor alle medewerkers en studenten veilige plekken zijn geweest, of zijn. We leven mee met iedereen die deze negatieve ervaringen heeft. Als faculteit onderschrijven we het statement van de Radboud Universiteit. Onze studenten en medewerkers horen zich veilig te voelen. We accepteren geen grensoverschrijdend gedrag.

Als faculteitsbestuur doen we er alles aan om een veilige werk- en studeeromgeving te bieden. Hier zijn al stappen in gezet. Zo is er een extern onderzoek aangekondigd naar de hoogleraar Psychologie op basis van nieuwe signalen en meldingen. Op het gebied van preventie vonden onder andere een pilotsessie plaats met Crux theater over het herkennen van en handelen in onveilige situaties op de werkvloer en waren er active bystander-bijeenkomsten. Ook universiteitsbreed wordt er gehandeld. Er zijn meer tools en trainingen beschikbaar gekomen, een universitaire gedragscode en een Radboudbreed team van vertrouwenspersonen.

Programma Sociale Veiligheid

Afgelopen zomer is op de faculteit een programmateam Sociale Veiligheid gestart, dat onder leiding staat van extern projectleider Judith Peeters. Het programma is gericht op duurzame preventie van grensoverschrijdend gedrag en heeft als doel bij te dragen aan cultuurverandering en het bestendigen van een sociaal veilig werk- en studieklimaat. In de komende drie maanden houdt het team focusgroepgesprekken met groepen stakeholders om behoeften en ideeën te inventariseren en het trainingsaanbod beter vindbaar maken en waar mogelijk aan te vullen. Hiervoor ontvang je in een volgende weekly een vrijblijvende uitnodiging. Daarnaast kan het programmateam leidinggevenden adviseren over werkvormen en gesprekstechnieken om met hun teams in gesprek te gaan over sociale veiligheid.

Aanvullende acties

We zijn er nog lang niet, dat beseffen we. Niet als faculteit en niet als universiteit. We realiseren ons dat het nodig is om nog beter te luisteren naar wat er speelt in de faculteit en om extra stappen te zetten. We hebben daarom een Taskforce Sociale Veiligheid ingericht om urgente vraagstukken direct te kunnen oppakken en om in gesprek te gaan met en te luisteren naar medewerkers en studenten. We zetten op korte termijn een enquête uit binnen de faculteit om te inventariseren waar we nu staan als het gaat om sociale veiligheid. Volgende week dinsdag, 10 oktober, van 12.20 tot 13.30 uur in MM01.620, organiseren we een bijeenkomst voor medewerkers om – voor wie daar behoefte aan heeft – verder te praten over het onderwerp. We kunnen ons ook voorstellen dat je vragen hebt over hoe om te gaan met vragen die je krijgt vanuit onder andere studenten. Ook dat is iets wat we graag met je bespreken. Hopelijk zien we je dan.

Ons gezamenlijke doel is een sociaal veilig werk- en studieklimaat. We zijn en blijven er zijn voor jullie.

Het faculteitsbestuur,

Evelyn Kroesbergen
Bert Steenbergen
Rob van Lier
Suzanne Boelens
Peter Berentsen
Wouter Brok
Franca Brugman

Contactinformatie