Souha Kanj en Karl-Erik Robèrt ontvangen eredoctoraat Radboud Universiteit

Souha Kanj, hoofd van de afdeling Infectieziekten van American University of Beirut Medical Center in Libanon en oncoloog Karl-Henrik Robèrt krijgen een eredoctoraat van de Radboud Universiteit. Zij zullen dat in ontvangst nemen op de 97e Dies Natalis, op 15 oktober 2020.

Souha Kanj, autoriteit in antibioticaresistentie

Souha Kanj en Karl-Erik Robèrt ontvangen eredoctoraat Radboud Universiteit

Prof. dr. Souha Kanj (1963) is arts interne geneeskunde en sinds 1998 hoofd van de afdeling Infectieziekten van American University of Beirut Medical Center in Libanon. Daarnaast heeft ze een aanstelling aan Duke University Medical Center in Amerika. Ze is gespecialiseerd in infectiepreventie, schimmelinfecties en antimicrobiële resistentie. Zij publiceerde het eerste overzicht van antibioticaresistentie in de Arabische landen en ontdekte verschillen tussen buurlanden in de epidemiologie van antimicrobiële resistentie. Haar werk heeft ertoe geleid dat Libanon zich heeft geconformeerd aan de WHO-richtlijnen voor handhygiëne. Ze staat bekend als een uitstekend arts, is direct betrokken bij de bestrijding van COVID-19 in Libanon en is actief binnen de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Ze werkt onder vaak moeizame omstandigheden in Beiroet, dat niet alleen door een economische crisis is getroffen, maar ook door de COVID-19-pandemie en recent door een verwoestende explosie.

Prof. dr. Heiman Wertheim, hoogleraar Medische microbiologie aan de Radboud Universiteit/Radboudumc: ‘Souha Kanj is een autoriteit op het gebied van de wereldwijde problematiek van antibioticaresistentie. In de regio heeft ze een voorbeeldfunctie als eerste vrouw in de Arabische wereld die leiding geeft aan een afdeling Infectieziekten en aan een infectiepreventieprogramma. Haar eerdere aanwezigheid in Nijmegen, waar ze in 2018 de Valkhofleerstoel bezette, was voor tal van studenten, onderzoekers en clinici één van de hoogtepunten van het jaar.’

Karl-Henrik Robèrt, oncologie en omgevingsfactoren

Souha Kanj en Karl-Erik Robèrt ontvangen eredoctoraat Radboud Universiteit

Prof. dr. Karl-Henrik Robèrt (1947) begon zijn carrière als oncoloog. Zijn onderzoek naar specifieke vormen van kanker zoals leukemie, lymfoom en longkanker leidde hem naar de rol van omgevingsfactoren in het ontstaan van deze ziektes, waaronder lucht- en watervervuiling. Omdat meer onderzoeksmiddelen naar het bestrijden van kanker leken te gaan dan naar preventie, definieerde hij in 1987 een ‘natural step framework’ voor een duurzame ontwikkeling van menselijke activiteiten. In 1989 richtte hij ‘The Natural Step’ op, om overheden en bedrijven te adviseren. Zo functioneert Aland, een semi-autonoom gebied tussen Zweden, Finland en het Balticum, inmiddels als eerste natie ter wereld volgens de door hem ontworpen, meetbare duurzaamheidsstrategie.

Prof. dr. Christoph Lüthy, decaan van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen : ‘Karl-Henrik Robèrt heeft vanuit zijn oorspronkelijke wetenschappelijke discipline grotere maatschappelijke vragen durven te stellen, en heeft door zijn maatschappelijk werk een enorme invloed kunnen uitoefenen. Dit eredoctoraat past tevens uitstekend bij de nieuwe duurzaamheidsagenda van de universiteit. Robèrt kent onze universiteit goed en hij heeft betekenisvolle banden met wetenschappers van verschillende faculteiten, in het bijzonder bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Ik kan me goed voorstellen dat de interdisciplinaire master in duurzaamheidsstudies die hij in Stockholm heeft helpen oprichten, en waarin natuurwetenschappers, managementwetenschappers en politicologen samenwerken, ook als inspiratiebron of zelfs als partner kan dienen voor de nieuwe masteropleidingen die op onze campus voorbereid worden. Gezien de medische achtergrond van onze rector Han van Krieken, en betrokkenheid met zowel oncologie als duurzaamheid, heb ik hem gevraagd om erepromotor te zijn.’

Dies Natalis 2020

Donderdag 15 oktober viert de Radboud Universiteit van 14.00 tot 15.00 uur haar 97e Dies Natalis met een academische zitting in de Stevenskerk in Nijmegen. De traditionele diesrede zal worden uitgesproken door Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.