Artificial Intelligence
Artificial Intelligence

Stand van zaken koersdocument GenAI

We zijn bezig met een koersdocument over GenAI in het onderwijs, waarin wordt omschreven hoe de Radboud Universiteit zich verhoudt tot deze technologie en de toepassing hiervan in het onderwijs. Via dit nieuwsbericht houden we je graag op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het koersdocument.

Het koersdocument is voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs: studenten, docenten, maar bijvoorbeeld ook onderwijsondersteuners of beleidsmakers. Het doel is om (enige) toekomstvastheid te bieden omtrent GenAI-technologieën in het onderwijs, ondanks de snelheid waarmee deze zich ontwikkelen.

Stand van zaken

De concepttekst van het koersdocument is deze week voorgelegd aan een klankbordgroep met een brede afspiegeling van collega's die betrokken zijn bij het onderwijs en inhoudelijke expertise hebben op het gebied van kunstmatige intelligentie. Na het zomerreces zal het koersdocument worden voorgelegd aan onder meer de examencommissies, het platform onderwijs en het college van bestuur.

We verwachten dat de volgende uitgangspunten de kern zullen vormen van het koersdocument:

1. Ruimte voor eigen keuze

De universiteit wil aan de faculteiten, opleidingen of docenten de ruimte laten de afweging te maken of en op welke manier ze GenAI inzetten in het onderwijs.

2. Studenten opleiden

De universiteit heeft de verantwoordelijkheid studenten op te leiden zodat zij enerzijds  beschikken over de inhoudelijke kennis binnen hun vakgebied om de kwaliteit van de output van GenAI modellen te kunnen toetsen en anderzijds weten hoe GenAI modellen werken en bekend zijn met hun kenmerken en aandachtspunten.

3. Ontwikkelingen volgen

(Generatieve) AI zal zich in snel tempo blijven ontwikkelen en deze ontwikkelingen volgen wij actief. Daarbij wil de Radboud Universiteit haar (wetenschappelijke) expertise op het gebied van AI inzetten om zich (kritisch) uit te spreken en bij te dragen aan het maatschappelijk debat.

In het koersdocument worden tenslotte aanbevelingen gedaan voor vervolgstappen, zoals het campusbreed beschikbaar maken van GenAI toepassingen en detectiesystemen en daarnaast het (praktisch) ondersteunen van docenten en examencommissies bij het ‘GenAI-proof’ maken van het onderwijs.

Contactinformatie

Mocht je naar aanleiding van het lezen van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op met info [at] ru.nl (info[at]ru[dot]nl).

Thema
Kunstmatige intelligentie