Agnes Muskens en Dick de Gunst hebben de overeenkomst gesloten
Agnes Muskens en Dick de Gunst hebben de overeenkomst gesloten

Start ontwerpfase Huisvesting FdL-FFTR

Het ontwerpteam voor de nieuwe huisvesting voor de Faculteit der Letteren en de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen is bekend. Op woensdag 30 augustus 2023 werd de overeenkomst ondertekend door Agnes Muskens, vicevoorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit, en Dick de Gunst, architect-directeur van DP6 architectuurstudio. Het ontwerpteam bestaat uit DP6 architectuurstudio, Nelissen ingenieursbureau, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs en Zenber Architecten.

Duurzaamheidsambitie

Het Spinozagebouw wordt de komende jaren uitgebouwd tot een moderne werk- en studieomgeving die past bij de faculteiten en die voldoet aan de hoge duurzaamheidsambitie. De Radboud Universiteit streeft naar een maximaal circulair en energiepositief gebouw. Behoud van het casco van het hoogbouwgedeelte is hierbij het uitgangspunt.

Het ontwerpteam is geselecteerd vanwege hun expertise, innovatieve ontwerpaanpak en duurzame oplossingen. De architecten, ingenieurs en duurzaamheidsdeskundigen zullen nauw samenwerken met de Radboud Universiteit om een passende werk- en studieomgeving te creëren conform de in het Programma van Eisen gestelde richtlijnen en specificaties. Een energiepositieve omgeving die niet alleen voorziet in de behoeften van de gebruikers, maar ook een positieve impact heeft op het milieu én de campus.

Impressie huisvesting FdL-FFTR
Impressie van de nieuwe huisvesting op de locatie van het huidige Spinozagebouw

Ontwerpvisie

Tijdens een informele bijeenkomst presenteerde Dick de Gunst de ontwerpvisie en de toekomstige vorm van het gebouw. Hij vergeleek het gebouw met een boekensteun en refereerde daarmee aan het belang van boeken voor beide faculteiten.
Na de ondertekening, op het terras van het Spinozagebouw met zicht op het Erasmusgebouw sprak Agnes Muskens haar vertrouwen in de samenwerking met alle partijen uit en maakte de vergelijking van de architect campusbreed: "Twee gebouwen, die als boekensteunen de kennis en kwaliteit van twee van de oudste faculteiten op de campus symboliseren en de verbinding behouden".

Ontwerpfase

De ondertekening van de overeenkomst markeert de start van de ontwerpfase in het project Huisvesting FdL-FFTR.

In deze fase worden de vereisten en specificaties van het Programma van Eisen verder uitgewerkt en vertaald naar concrete ontwerpen, plannen en documentatie. Ook het werk(plek)concept krijgt in deze fase verdere invulling en uitwerking want dat is een belangrijk deel van het ontwerp.

Meer informatie over de verschillende fases en de invulling daarvan vind je op de projectpagina Huisvesting FdL-FFTR.

Ga naar het project

Contactinformatie