Handen die een groep mensen beschermen
Handen die een groep mensen beschermen

Start projectteam sociale veiligheid

Voor het facultaire programma ‘sociale veiligheid’ is per 1 september een speciaal projectteam gestart. Het doel van het programma is om ongewenst gedrag tegen te gaan en de sociale veiligheid binnen onze faculteit voor studenten en medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen.

De contouren van het programma

De afgelopen maanden is de basis gelegd van het programmaplan Sociale Veiligheid FSW 2024 en 2025. Hierbij zijn drie pijlers gevormd:

  1. Stimulatie van gepast gedrag en een prettige cultuur door inzet op bewustwording, normen en ontwikkeling. Denk hierbij aan het herkennen van risicosituaties en psychologische veiligheid in een team en het aanbieden van middelen om te handelen
  2. Versterking van rollen in de hulp- en verantwoordelijkhedenstructuur. Er zijn diverse rollen en functionarissen betrokken bij het ontwikkelen en behouden van een veilig studie- en werkklimaat en het ondersteunen van leidinggevenden. Bijvoorbeeld studieadviseurs, HR-adviseurs, het bestuur, vertrouwenspersonen, bedrijfsartsen en de toekomstige support officers. Deze rollen hebben naast een adviserende rol ook een signalerende rol in de organisatie. De samenwerking tussen deze rollen kan worden geoptimaliseerd
  3. Toegankelijkere informatie over hulp, verantwoordelijkheid en processen, zoals instrumenten, toolkits en navigatie naar al bestaande informatie

Plan van aanpak

De afgelopen maanden hebben we diverse initiatieven gelanceerd, zoals een dialoogsessie, een teaminterventie en de e-learning gericht op handelingsperspectief voor leidinggevenden. Op dit moment zijn we druk bezig om de komende maanden nog meer activiteiten aan te bieden. De komende maanden wordt het programma voor 2024-2025 geconcretiseerd, gebaseerd op de drie eerder genoemde onderdelen.

De leden van het projectteam

Het projectteam wordt geleid door de externe projectleider Judith Peeters. Judith kent de universiteit en de faculteit door eerdere werkzaamheden als extern adviseur. Daarnaast nemen Diana Geeraedts (HR-adviseur), Esther Huijs (teamleider huisvesting) en Jolanda van Os (managementassistent faculteitsbestuur a.i.) plaats in het team. De nog te werven wellbeing officer wordt eveneens teamlid.

Het projectteam laat regelmatig van zich horen in de Weekly update. Houd deze dus in de gaten.

Contactinformatie