Radboud Introductiemarkt 2022
Radboud Introductiemarkt 2022

Statement college van bestuur over deelnemende partijen Radboud Introductiemarkt

In de afgelopen dagen zijn er vragen gesteld aan het college van bestuur en zijn er op social media opmerkingen gemaakt over deelnemende partijen aan de Introductiemarkt van de Radboud Universiteit op maandag 21 augustus.

De Introductiemarkt heeft als doel om nieuwe studenten aan de Radboud Universiteit te informeren over een breed spectrum aan activiteiten, verenigingen en organisaties. Iedereen is hierbij welkom. De markt kent dit jaar meer dan 200 verschillende deelnemende partijen, van studie- en gezelligheidsverenigingen tot maatschappelijke organisaties en bedrijven.

De Radboud Universiteit draagt bij aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen – zo staat in onze missie. We hebben daarbij de ambitie om een veilige, inclusieve en rechtvaardige academische gemeenschap te bevorderen die diversiteit omarmt en uitdraagt. Van deelnemers aan de Introductiemarkt verwachten we dat zij zich in hun uitingen respectvol opstellen naar iedereen. Uitingen van seksisme, racisme, discriminatie of (fysieke) bedreigingen zijn voor de Radboud Universiteit onaanvaardbaar.

Het college van bestuur wenst iedereen een goede Radboud Intro 2023 toe.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
College van Bestuur