Statement sociale veiligheid Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Een veilige werkomgeving is helaas geen vanzelfsprekendheid, zoals onder meer blijkt uit de recente nieuwsberichten over onze universiteit. Het is een opdracht aan ons allemaal om ervoor te zorgen dat onze studenten en collega’s met plezier naar onze faculteit komen om er te studeren, te werken en met elkaar van gedachten te wisselen. Dit staat als vanzelfsprekend hoog op de agenda van het faculteitsbestuur. Wij streven een fijn werkklimaat na voor iedereen binnen onze faculteit, maar daarmee is niet gezegd dat alle ervaringen van collega’s of studenten positief zijn.

Wij hopen dat een student of collega diens zorgen en ervaringen veilig kan delen met anderen, bespreekbaar kan maken én serieus genomen wordt. Dit kan een grote en lastige stap zijn, omdat niemand het fijn vindt om een ander op ongewenste omgangsvormen aan te spreken of daar zelf op te worden aangesproken. Als je hier ooit zelf mee te maken krijgt of hebt gehad, kunnen de vertrouwenspersonen je helpen bij het bespreekbaar maken. De vertrouwenspersonen staan aan jouw kant, gaan vertrouwelijk met jouw melding om en adviseren je bij het nemen van de juiste stappen. Voor promovendi heeft de faculteit naast de centrale Radboud-vertrouwenspersonen drie lokale vertrouwenscontactpersonen.

Het faculteitsbestuur zet zich daarbij ten volste in om een omgeving te creëren waarbinnen misstanden op een veilige manier gemeld, opgelost en uiteindelijk voorkomen kunnen worden. Natuurlijk horen wij graag wat goed gaat binnen onze faculteit, maar des te belangrijker is dat wij ook horen wat niet goed gaat. Alleen dan kunnen we er samen voor zorgen dat de faculteit een fijne werk- en studieomgeving is voor ons allemaal.

Roel Schutgens
Decaan

Michael Veder
Vicedecaan onderzoek

Vincent van Hoof
Vicedecaan onderwijs

Ine van den Heuvel
Directeur bedrijfsvoering

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid