Kunstwerk van 9 wandpanelen die te maken hebben met de neurowetenschap
Kunstwerk van 9 wandpanelen die te maken hebben met de neurowetenschap

“Stellen wij als eerste vraag”

Vorige week is het kunstwerk ‘’Stellen wij als eerste vraag’’ in de colloquiumzaal van de Faculteit der Sociale Wetenschappen gepresenteerd. Het kunstwerk is gemaakt door Frans Huisman in opdracht van het faculteitsbestuur. Bijzonder is dat Frans zelf alumnus is van de Radboud Universiteit.

De colloquium zaal wordt door verschillende medewerkers van de faculteit gebruikt. Om inzicht te krijgen in de belevingswerelden van de gebruikers, vroeg Frans aan een aantal medewerkers om te reageren op twee vragen:

  1. Hoe gebruik je en wat is het belang van beeldmateriaal in de dagelijkse praktijk van je discipline?
  2. Welke kunstuiting of kunstvorm heeft je belangstelling?

De reacties op deze vragen zijn samengebracht tot een aantal sleutelwoorden en categorieën.

  1. Verhaalstructuren (geschiedenis, compositie, tijd/plaats/ruimte)
  2. Klimaatverandering (natuur, diversiteit, gedragsverandering)
  3. Tussen traditie en modern (media, popcultuur)
  4. Netwerk (verbindend, onderwijs, Artificial Intelligence)

Als startpunt voor de ontwikkeling van het kunstwerk verwerkte Frans een zin uit een aantekenboekje van F.C. Donders uit 1865. De notities uit het schrift bevatten aantekeningen en gedachten die met terugwerkende kracht en met de wetenschap van nu, allerlei voorspellingen en onderzoekingen lijken te bevatten die later als bouwstenen voor ‘de neurowetenschap’ gebruikt zijn. 

De kunstenaar heeft deze notities uit het verleden en de antwoorden uit de interviews met elkaar in verbinding gebracht en die vervolgens samengebracht in een geheel van 9 unieke wandpanelen. 

Voor meer achtergrondinformatie over de panelen, download de PDF hieronder. 

Contactinformatie

Het kunstwerk is ontworpen door Frans Huisman.