SteR-middag 2024
SteR-middag 2024

SteR-middag ‘Wetenschap ontmoet praktijk’

Op donderdag 13 juni 2024 vond de jaarlijkse SteR-middag plaats. Deze middag had een tweeledig doel. Enerzijds het in zonnetje zetten van SteR-onderzoekers die hun wetenschappelijke activiteiten combineren met een baan bij de overheid of het bedrijfsleven (buitenpromovendi en SteR-fellows). Anderzijds reflecteren op de vraag hoe de samenwerking tussen praktijk en wetenschap nog verder kan worden verbeterd. SteR verricht namelijk hoogwaardig rechtswetenschappelijk onderzoek met een grote maatschappelijke waarde.

Onderdeel van de missie van SteR is het streven naar toepassing van wetenschappelijke inzichten in de internationale en nationale rechtspraktijk, beleid en wetgeving. SteR streeft aldus naar wetenschappelijke én maatschappelijke invloed. De volgende vragen over de samenwerking met de rechtspraktijk stonden centraal tijdens de SteR-middag:

  • Nieuwe onderzoeksvragen: Welke onderwerpen/ vragen in de praktijk zou SteR(-onderzoekers) kunnen oppakken? Welke mogelijkheden voor samenwerking tussen de wetenschap en de praktijk liggen er?
  • Uitvoering: Hoe kan SteR(-onderzoekers) beter gebruik maken van de praktijk bij het doen van onderzoek, bijvoorbeeld voor het opzetten van interviews?
  • Invloed: Op welke wijze kan SteR(-onderzoekers) zorgen dat onderzoeksresultaten beter hun weg naar de rechtspraktijk vinden? Hoe bereik je stakeholders? Hoe genereer je op passende wijze (media)aandacht? 

Tijdens de middag deelden verschillende buitenpromovendi en fellows hun inspirerende en vaak ook persoonlijke inzichten over het combineren van hun werk in de praktijk met wetenschappelijke activiteiten. Bijdragen werden geleverd door buitenpromovendi Marnix Oosterhoff (strategisch adviseur datagedreven opsporen bij het Landelijk Parket van het OM) en Simon van Oort (coördinerend specialistisch adviseur sanctiestelsel bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken), SteR-fellows Nikky van Triet (Unithoofd Kennisunit directie Bestuursrechtspraak)Rob van der Hulle (senior associate A&O Shearman) en Ralph Severijns (senior adviseur Nationaal Rapporteur Mensenhandel), alsmede Tineke Strik (hoogleraar Burgerschap en migratierecht) en curatorium-leden Bert Marseille (hoogleraar Publiekrecht, RUG) en Fred van der Winkel (president van de rechtbank Overijssel). Daarna gaf Fred van der Winkel een key note lezing over het publiceren en de openbaarheid van rechterlijke uitspraken. 

SteR-samenwerkingsprijs

De middag werd afgesloten met de uitreiking van de SteR-samenwerkingsprijs door SteR-secretaris Anna Oldeman aan Ruben te Molder, Maartje Kouwenberg, Maarten Peters, Leon Trapman, Lisa Markova en Ronald Tinnevelt. Zij ontvingen de SteR-samenwerkingsprijs voor het door hen geredigeerde themanummer van Computerrecht en symposium ‘Publiekrecht en digitalisering’. De jury uitte lof voor het mooie initiatief van deze SteR-onderzoekers om op een actueel en complex thema zowel een themanummer samen te stellen als een symposium te organiseren. Al met al een zeer geslaagde middag!

Uitreiking SteR-samenwerkingsprijs 2024
SteR-middag 2024 opening door Jasper Krommendijk
SteR-middag 2024 panel

Contactinformatie