Stichtingsbestuur benoemt vier nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), het toezichthoudend orgaan van de Radboud Universiteit en het Radboudumc,  heeft met ingang van 17 oktober 2020 vier nieuwe leden benoemd.

De nieuwe leden zijn:

  • Drs. Wim. A. van der Meeren, oud voorzitter van de raad van bestuur van CZ, is benoemd tot voorzitter.
  • Prof.dr. Dymph C. van den Boom, emeritus rector magnificus van de UvA,  vervult een reeds lang bestaande vacature Onderwijs & Onderzoek.
  • Prof.dr. Valerie A.J Frissen, directeur SIDN-fonds en bijzonder hoogleraar Digital Technologies & Social Change aan de Universiteit van Leiden, portefeuille Innovatie, Valorisatie & Digitalisering.
  • Mr. Frederieke Leeflang, Managing Partner bij Deloitte Legal, bezet de portefeuille Juridisch Domein & Governance.

Samen met de al zittende leden prof.dr. Hans C. Stoof, drs. Paul A. Morshuis RC en prof.dr. Carina G.J.M. Hilders  vormen zij het bestuur van de SKU.

Drie bestuursleden van wie de zittingstermijn is verstreken, mr. Lilian Y. Gonçalves – Ho Kang You,  drs. Maria L. Henneman en drs. Loek M.L.H.A. Hermans zullen per diezelfde datum aftreden.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.