We (deel 2) - Column Agnes Muskens
We (deel 2) - Column Agnes Muskens

Studentenkamers gezocht - Column Agnes Muskens

Terwijl de huidige studenten aan het eind van dit collegejaar hard werken voor hun tentamens of hun afstudeerscriptie – succes allemaal! –  staat een nieuwe generatie Nederlandse en internationale studenten alweer te popelen om te mogen starten.

De achtergrond van die aankomende studenten is heel divers, met elk jaar  eerstegeneratiestudenten, studenten uit de regio en internationale studenten. Een divers samengestelde studentenpopulatie is goed voor de kwaliteit van het onderwijs. Want studeren doe je niet alleen; studenten leren met en van elkaar. Dankzij wisselende achtergronden kunnen zij ieder vanuit een eigen perspectief een ander licht werpen op vraagstukken die voorliggen.

Afgelopen periode stond internationalisering van de studentpopulatie op de universiteiten volop in de schijnwerpers. Want hoewel het, ook volgens de minister van OCW, goed is voor de samenleving en de kenniseconomie als studenten hierheen komen, zijn er ook zorgen als gevolg van de toegenomen studentenaantallen. Bijvoorbeeld over de capaciteit van collegezalen, de werkdruk en het gebrek aan studentenhuisvesting.  In het voorjaar vroeg de minister universiteiten om geen internationale beurzen te bezoeken waar potentiële studenten zoeken naar een geschikte opleiding. Ook vanuit de Radboud Universiteit hebben we hieraan gehoor gegeven. Wat de impact daarvan is op de aanmeldingen kunnen we nu nog niet zeggen. 

Wat het hoger onderwijs volgens de minister zou moeten doen om knelpunten rondom  internationalisering te voorkomen is nog niet duidelijk. In mei heeft de minister hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De brief lijkt op het eerste gezicht helder, echter de uitwerking roept zoveel vragen op dat voor komend collegejaar het beleid ongewijzigd zal blijven. 

Duidelijk is dat er een wooncrisis is, waardoor het voor studenten moeilijk is om een kamer te vinden. Als Radboud Universiteit blijven we actief in gesprek met onze huisvestingspartners en de gemeente. Sinds eind 2022 is Hospi Housing ook in Nijmegen actief. Zij zijn reeds operationeel in een aantal andere studentensteden, waarbij zij actief hospitaverhuur promoten als duurzame en sociale oplossing voor het kamertekort. Daarnaast verwijzen we studenten door naar Guest House Nijmegen.

Ook met onze huisvestingpartner SSH& werken we intensief samen. Als alles volgens de huidige planning gaat biedt SSH& aan het einde van het kalenderjaar 2023 150 nieuwe studentenwooneenheden op de campus. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Dit gaat meer ruimte geven voor het collegejaar 2024 - 2025. Daarnaast gaan we met ingang van dat jaar het beleid voor kamerbemiddeling van internationale studenten aanpassen. Vanwege het beperkte aanbod moeten we scherpe keuzes maken. 

Nu bemiddelen we bij het vinden van een kamer voor internationale studenten alléén voor hun eerste jaar in Nijmegen. Omdat studenten in de huidige krappe woningmarkt echter lang niet altijd binnen een jaar zelf een kamer kunnen vinden, kan dat tot stress leiden en staan sommige studenten na een jaar op straat. Dit willen we voorkomen. In het belang van studentenwelzijn bemiddelt de universiteit vanaf dat jaar voortaan bij het vinden van een kamer voor de nominale duur van de opleiding maar dan alleen voor internationale studenten die een  één- of tweejarige masteropleidingen volgen en uitwisselingsstudenten. Internationale bachelorstudenten blijven we wijzen op de reguliere mogelijkheden. Daarnaast krijgen zij voortaan de mogelijkheid om al vanaf juni mee te loten bij SSH& mits zij een toelatingsbewijs van de universiteit hebben. Voorheen kon dat pas vanaf juli met inschrijfbewijs. Deze maand extra geeft studenten meer tijd en kans om hopelijk op tijd een kamer te vinden. Al zal dat niet iedereen gaan lukken. In dat geval raden we hen aan om NIET naar Nijmegen te komen. Hoewel dat voor die groep uiteraard vervelend is, hopen we ook dat dit meer duidelijkheid en daarmee rust gaat geven voor onze studenten. 

Van harte hoop ik dat we dan straks in september kunnen zeggen: het was wederom een uitdaging, maar met inzet van iedereen hebben we het zo goed als we kunnen geregeld!

Agnes Muskens is vicevoorzitter van het college van bestuur. Leden van het college van bestuur schrijven regelmatig een column.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
College van Bestuur
Gaat over persoon
drs. A. Muskens (Agnes)