Studeren doe je niet alleen - column Han van Krieken

Ik houd niet zo van de uitspraak: je studententijd is de mooiste tijd van je leven. Ik heb elke fase van mijn leven als bijzonder en mooi ervaren, natuurlijk met de ups en downs die erbij horen. Mijn studententijd is wel een heel bepalende geweest. Ik heb er geleerd wat het is om te studeren en heb tegelijkertijd veel over mezelf geleerd. In de collegebanken maar zeker ook daarbuiten dankzij gesprekken en activiteiten met studenten van andere studierichtingen. Ik leerde toen dat de universiteit niet alleen opleiding en wetenschap is, maar vooral de studenten die met elkaar leren en leven.

Als rector heb ik nog meer gemerkt hoe belangrijk dat is: de universiteit en haar medewerkers proberen opleidingen zo goed mogelijk te maken, maar dat extra dat zo belangrijk is komt vooral van studenten zelf. In het bijzonder doel ik daarbij op de verenigingen: studieverenigingen, gezelligheidsverenigingen, sport- en cultuurverenigingen, organisaties waar religie of een maatschappelijk doel centraal staat enzovoort. Studeren kan niet zonder.

Al die verenigingen en organisaties moeten bestuurd worden en studenten doen dat zelf. Ik heb gezien wat dat kost en brengt en ik heb bewondering voor de vele studentbestuurders die onze universiteit rijk is. Ik weet dat het niet gemakkelijk is mensen te vinden die bereid zijn de verantwoordelijke taak op zich te nemen, zeker niet na een periode waarin de verenigingen het moeilijk hadden door de maatregelen die het gevolg waren van de pandemie. Tegelijkertijd waren de verenigingen misschien wel belangrijker dan ooit.

Het is natuurlijk best een uitdaging om bestuurder te worden, je krijgt een behoorlijke verantwoordelijkheid. Voor een deel weet je wat je te wachten staat, maar voor een deel ook niet. Dat gold ook voor mij toen ik rector werd.

Het hielp mij me te realiseren dat de mensen die mij voor deze functie vroegen dachten dat het iets voor mij was en dat degenen die mij benoemden het vertrouwen hadden dat ik het kon. Ik denk dat, als je gevraagd wordt, je er zo naar moet kijken: dan is het vast iets voor je en je zult het best kunnen.

Wat is besturen eigenlijk? Renè ten Bos, voormalig denker des vaderlands en hoogleraar aan onze universiteit vertelde eens over twee elementen die bij besturen aan de orde zijn, Gloria en Regna. Bij besturen denken de meeste mensen in de eerste plaats aan het Regna: het regelen, organiseren, vergaderen, doen. Dat is ook heel belangrijk en daar liggen draaiboeken en planningen voor klaar. Maar even belangrijk is het Gloria. Gloria gaat over verbinding, inspiratie en vertegenwoordiging. Als bestuurder ben voor je leden een zichtbaar symbool van de vereniging, naar buiten en naar binnen, een inspiratiebron en rolmodel. Dit klinkt misschien een beetje zwaar, maar eigenlijk is het een heel mooie gedachte. Het heeft bij een tijdje geduurd voordat ik dit begreep, maar nu ervaar ik het als heel waardevol.

Ik ontmoet veel studentbestuurders aan het begin van hun termijn en ook weer aan het einde. Ik weet nog dat ik in het eerste jaar als rector weleens dacht als ik studenten sprak die heel enthousiast aan hun bestuursjaar begonnen: ‘Weet je wel waar je aan begint?. Het zal niet alleen maar leuk zijn, heb je wel voldoende levenservaring om lastige problemen aan te gaan?’. Nu weet ik beter. Doordat ik al zoveel studenten tijdens het jaar heb zien groeien, komt die gedachte niet meer op. Ik weet dat het goed komt, dat studentbestuurders veel aan elkaar hebben en dat ze weten dat ze bij de universiteit kunnen aankloppen als het echt ingewikkeld of moeilijk is en dat de universiteit er dan voor ze is. Eigenlijk gun ik iedereen die de juiste capaciteiten heeft om bestuurder te zijn dat te ervaren tijdens de studietijd, en dat ervaar je, zoals met alles door het te doen!

Han van Krieken is rector magnificus van de Radboud Universiteit. De andere leden zijn voorzitter van het college van bestuur Daniël Wigboldus en vicevoorzitter Agnes Muskens. De leden van het college van bestuur schrijven ieder regelmatig een column.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.