Het logo van het NWO
Het logo van het NWO

Succes bij Promoties in de geesteswetenschappen

Twee researchmasterstudenten, Lisa Kampen en Sümer Şen hebben in het NWO programma Promoties in de geesteswetenschappen financiering verkregen voor een promotietraject aan de Radboud Universiteit. Ze concurreerden daarbij met geesteswetenschappers uit heel Nederland en wisten samen twee van de zestien beurzen te verkrijgen.

Lisa Kampen overtuigde het NWO van haar project Mary Whiton Calkins (1863– 1930) and the Rise of Modern Psychology. Zij zal onderzoek doen naar de Amerikaanse filosoof en psycholoog Mary Whiton Calkins (1863-1930) en haar rol in de opkomst van de moderne psychologie. 

Sümer Şen wist de selectiecommissie te overtuigen met zijn project Why the World Has Only One Agent: A Philosophical Comparison of Muslim and Christian Occasionalism, waarin hij een diepgravende vergelijking zal maken tussen Islamitische en Christelijke versies van het occasionalisme; het idee dat alleen God werkelijk invloed kan uitoefenen op de wereld.

Beiden gaan aan de slag bij het Center for the History and Philosophy of Science en de Faculteit wenst hen daarbij veel succes.