Portrait of PhD candidate Sümer Şen
Portrait of PhD candidate Sümer Şen

Sümer Şen wint Jan Brouwer Scriptieprijs Filosofie

Op vrijdag 9 februari werden de jaarlijkse Jan Brouwer Scriptieprijzen uitgereikt. Sümer Şen, promovendus bij het Center for the History of Philosophy and Science, ontving de prijs voor de categorie filosofie uitgereikt voor zijn masterscriptie Solutions to the problem of evil across Muslim and Christian occasionalists. A comparison of the theodicies of the Ash’arites and Malebranche die hij schreef voor de Research Master Filosofie aan de Radboud Universiteit.

 

Kijk de prijsuitreiking terug (vanaf 1:11:28)

Bekijk de livestream van de prijsuitreiking

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen reikt jaarlijks de Jan Brouwers Scriptieprijzen uit voor de beste scripties in tien wetenschapsgebieden binnen de geestes- en maatschappijwetenschappen. De Maatschappij beoordeelt de scripties op leesbaarheid, onderzoekskwaliteit, originaliteit, maatschappelijke relevantie en mate van zelfstandigheid. De laureaten ontvangen een bedrag van drieduizend euro om te gebruiken voor hun onderzoek.

In zijn scriptie vergelijkt Sümer de oplossingen voor het kwaad door christelijke en moslim occasionalisten. Het occasionalisme stelt dat elk voorval enkel en onmiddellijk door God wordt veroorzaakt. Hieruit zou echter dan ook volgen dat God de oorzaak is van al het leed en kwaad in de wereld, wat tegenstanders van het occasionalisme als kritiek gebruikten. Zowel moslim als ook christelijke occasionalisten trachtten deze kritiek te weerleggen door te verklaren hoe God rechtvaardig of algoed bleef ondanks zijn schepping van het leed en het kwaad, door bijvoorbeeld God boven moraliteit te stellen, of te beargumenteren dat het kwaad noodzakelijk is voor een eenvoudige en uniforme wereld.

De overeenkomsten en verschillen tussen islamitisch en christelijk occasionalisme brengt Sümer momenteel verder in kaart in zijn promotieonderzoek. Het prijzengeld van de scriptieprijs gaat hij inzetten voor een onderzoeksverblijf in Marokko. 

Tijdens de prijsuitreiking aanstaande vrijdag 9 februari spreekt jurylid en hoogleraar wetenschapsfilosofie James McAllister (Universiteit Leiden) een laudatio uit en neemt Sümer zijn prijs in ontvangst. De uitreiking is (online) bij te wonen.

Voor meer informatie over de prijsuitreiking, zie: https://khmw.nl/events/prijsuitreiking-jan-brouwer-scriptieprijzen/

Voor meer informatie over Sümers onderzoek, zie: https://www.ru.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/een-filosofische-vergelijking-van-islamitisch-en-christelijk-occasionalisme 

Contactinformatie

Contactpersoon
S. Şen (Sümer)
Gaat over persoon
S. Şen (Sümer)