Kletskoppen Art & Science
Kletskoppen Art & Science

Taalwetenschapslessen voor nieuwkomerskinderen: Kletskoppen ontvangt NWA-financiering voor ‘Taal on Tour’

Het Kletskoppenteam, onder leiding van dr. Sharon Unsworth, ontvangt opnieuw een beurs van de NWO, ditmaal voor een grensverleggend project in samenwerking met IMC Weekendschool. Dankzij deze financiering kunnen zij een lesprogramma ontwikkelen dat speciaal bedoeld is om nieuwkomerskinderen kennis te laten maken met taalwetenschap. Het project ‘Taal on Tour’ vormt een lichtend voorbeeld van hoe wetenschap kan bijdragen aan een inclusieve maatschappij.

Nieuwkomerskinderen

Het project Taal on Tour richt zich op kinderen van vluchtelingen, statushouders en arbeidsmigranten, ook wel nieuwkomerskinderen genoemd. Deze kinderen krijgen door hun beperkte beheersing van de Nederlandse taal sneller te maken met onderwijsachterstanden, en krijgen minder vaak een advies voor hoger voortgezet onderwijs. Daardoor komen ze minder vaak en minder snel in contact met wetenschap dan andere kinderen met een vergelijkbare sociaal-economische status. Taal on Tour heeft als doel deze kloof te dichten, door het verzorgen van wetenschapslessen die specifiek zijn gericht op nieuwkomerskinderen van 9 tot 14 jaar op verschillende locaties door het land.

Zelfvertrouwen opkrikken

Nieuwkomerskinderen zijn dagelijks bezig met taal en meertaligheid; ze spreken thuis een andere taal dan het Nederlands. Die thuistaal wordt op school en in het dagelijks leven vaak gezien als een obstakel, maar in de Taal on Tour-lessen worden de leerlingen juist gezien als taal-ervaringsdeskundigen. Door als wetenschappers na te denken over bijvoorbeeld taaldiversiteit en taalverwerving, leren de kinderen vaardigheden die ze ook in het dagelijks leven kunnen toepassen. Ze leren hun gedachten te organiseren, dingen te onderzoeken en goed te kijken. Dankzij die wetenschappelijke blik op de maatschappij worden kinderen zelfverzekerder en zelfbewuster. ‘En dat is juist voor deze doelgroep, die al te maken heeft met zoveel onzekerheden, van groot belang’, aldus Sharon Unsworth en haar collega’s.

Over Kletskoppen 

Kletskoppen is de enige organisatie in Nederland die zich exclusief richt op taalwetenschap en kinderen. Naast een jaarlijks festival in Nijmegen, organiseert Kletskoppen ook roadshows, lessen op scholen en activiteiten in onder andere bibliotheken door het hele land. Tijdens de activiteiten presenteren taalonderzoekers van de Radboud Universiteit, het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek en andere universiteiten op een speelse manier hun kennis over taal en taalontwikkeling aan kinderen van twee tot twaalf jaar en hun (groot)ouders. 

Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert NWO het onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) uit. De NWA financiert projecten die de verbinding tussen wetenschap en samenleving versterken. Bijvoorbeeld door nieuwe vormen van wetenschapscommunicatie aan te bieden aan doelgroepen die niet vanzelfsprekend met wetenschap in aanraking komen. Naast Taal on Tour ontvingen acht andere projecten financiering in deze ronde.

Contactinformatie

Thema
Onderwijs, Taal