Take-off subsidies beeld via Unsplash
Take-off subsidies beeld via Unsplash

Take-off subsidies voor vijf innovatieve Radboud-projecten

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vijf Radboud-projecten een Take-off subsidie toegekend. Daarmee kunnen academische en innovatieve starters onderzoeken of hun op wetenschap gebaseerde vernieuwende ideeën haalbaar en commercieel toepasbaar zijn.

De toekenning van een Take off-subsidie is vaak de opmaat voor een spin-off. De vijf Radboud-projecten die zijn toegewezen komen deze keer niet alleen voort uit de bèta- en medische hoek; er is ook een toekenning voor een innovatie in de sociale wetenschappen (het Stoeltjesdans-project van Yvonne van den Berg).

In de najaarsronde van 2022, waarin in totaal 47 projecten een toekenning kregen, zijn de volgende Radboud-projecten gehonoreerd:

Stoeltjesdans – Yvonne van den Berg
De Stoeltjesdans is een gratis, online tool om de sociale veiligheid op school te monitoren en promoten. De huidige bètaversie is in 2016 gelanceerd en groeide in korte tijd tot het onverwachte aantal van bijna 14.000 gebruikers. Helaas lijkt de tool ten onder te gaan aan haar eigen succes, door de toenemende (inter)nationale vraag en gebrek aan financiële en personele middelen. Met een Take off-haalbaarheidsstudie wordt daarom getoetst of een commerciële en verbeterde versie van De Stoeltjesdans haalbaar is voor een op te zetten start-up. Dit alles om de sociale veiligheid van onze kinderen te kunnen blijven promoten.

PiCard – quantum information hardware – Britta Redlich

PiCard Systems is een start-up die zich richt op het ontwikkelen van quantum hardware die infrastructuurondersteuning biedt voor quantum computing, en het eerste apparaat dat dit doet, is de π-card. Quantum computing is een snel volwassen wordend veld, dat tot nu toe geen complementaire ondersteunende hardware-infrastructuur, zoals opslag, heeft. Hier verandering in brengen betekent het aanpakken van complexe problemen. De π-card heeft tot doel deze behoefte te onderzoeken door een unieke combinatie van siliciumtechnologie, FIR-optica en cryogenie te gebruiken.

Nieuwe trans-cyclooctenen voor diagnostische toepassingen – Floris Rutjes
Het doel van dit project is nieuwe diagnostische testen te ontwikkelen op basis van een slimme klikreactie met reactieve trans-cycloocteen moleculen. De truc van deze reactie is dat het aan elkaar klikken van twee moleculen in dit geval leidt tot het vrijmaken van een ander molecuul, wat een heel scala aan nieuwe diagnostische testen mogelijk maakt.

Development of glycotherapeutics – Thomas Boltje

Elke menselijke cel is bedekt met complexe suikerstructuren die glycanen worden genoemd. Veel kankers verhogen de expressie van bepaalde glycanen, wat wordt geassocieerd met hun agressiviteit en metastase. In dit project wordt onderzocht of het richten op deze glycanen therapeutisch potentieel heeft. Door dit te doen, kunnen we mogelijk het vermogen van de kanker om te groeien en uit te zaaien verlammen.

Constence – Marcel van Gerven
Huidige AI-systemen verbruiken enorm veel energie tijdens het leren van nieuwe taken aangezien dit leren plaatsvindt op grote centrale rekenclusters. Het doel van dit project is om aan te tonen hoe nieuwe breingeïnspireerde algoritmen ons in staat kunnen stellen om dit leren efficiënter te maken en toe te passen in embedded systemen die geen gebruik maken van centrale rekenclusters. Deze techniek maakt het mogelijk om AI-systemen te trainen op een energiezuinigere manier en leren mogelijk te maken in situaties waar men geen gebruik kan of wil maken van centrale rekenclusters.