Droneshot Radboud Universiteit campus
Droneshot Radboud Universiteit campus

Terugblik bijeenkomsten Projectplan Prevent-Care-Cure

Tussen februari en begin mei heeft aan de Radboud Universiteit een reeks bijeenkomsten plaatsgevonden waar studenten en medewerkers hun input konden geven op het Projectplan Prevent-Care-Cure. In deze terugblik lees je over de belangrijkste uitkomsten die meegenomen worden bij de uitwerking van het projectplan.

In februari en maart vonden tien bijeenkomsten plaats. Eén bij elke faculteit plus drie bijeenkomsten voor Radboud Services/Bestuursbureau, Radboud Docenten Academie en het Donders Instituut. Het college van bestuur, decanen en directeur Radboud Services waren bij al deze bijeenkomsten aanwezig. Daarop volgden in april en mei vijf verdiepende gesprekken waarvoor medewerkers en studenten zich konden aanmelden om input op het projectplan te geven zonder aanwezigheid van het college van bestuur, decanen of directeur Radboud Services.  

Bijeenkomsten en verdiepende gesprekken 

De tien bijeenkomsten zijn in totaal ruim 900 keer bezocht. Tijdens deze bijeenkomsten werd deelnemers onder meer gevraagd wat de Radboud Universiteit op het gebied van sociale veiligheid als eerste moet oppakken. Aan de vijf verdiepende gesprekken die werden georganiseerd door Radboud Reflects namen in totaal 25 mensen deel. Aan hen werd dezelfde vraag voorgelegd. Ondanks de grote verscheidenheid aan vragen, opmerkingen en meningen, kwamen een aantal thema’s over sociale veiligheid meermaals aan de orde. Hieronder de belangrijkste onderwerpen die zijn benoemd:

 • Hiërarchie en afhankelijkheid in de werkrelatie zijn risicofactoren als het gaat om sociale veiligheid. pak dit universiteit breed aan.  
 • Veel medewerkers en studenten gaven aan een hiërarchische en gesloten cultuur te ervaren
 • Let daarbij ook op het gegeven dat relatief kleine voorvallen grote impact kunnen hebben. Het is van belang ervoor te zorgen dat iedereen zich vrij voelt op situaties terug te kunnen komen.
 • Communiceer zo open en snel mogelijk over meldingen en afhandeling.
 • Investeer in het versterken van de communicatieve vaardigheden van de universiteit als geheel.
 • Benut de positieve energie om bij te willen dragen aan het verbeteren van sociale veiligheid. 
 • Neem leidinggeven als professie serieus. Zorg dat leidinggevenden over de juiste capaciteiten beschikken die nodig zijn in deze functie.
 • Van leidinggevenden, WP en bestuurders mag voorbeeldgedrag verwacht worden. Eveneens dat zij waarden van de universiteit uitdragen en integreren in de dagelijkse praktijk. 
 • Versterk het moreel leiderschap en integriteit in leiderschapsprogramma’s .
 • Train leidinggevenden op het gebied van sociale veiligheid. Maak trainingen verplicht voor leidinggevenden.
 • Maak de route bij klachten en meldingen duidelijker. Zorg voor snellere afhandeling. Richt een zichtbare en vindbare hulpstructuur in voor sociale veiligheid op centraal niveau.
 • Ontwikkel richtlijnen voor kwesties die al langer spelen, zoals eerder oppakken informele signalen, sneller in grijpen en centraal registreren van meldingen en klachten. 
 • Bied voldoende nazorg. Neem in de uitwerking mee om bij melder, beklaagde en eventueel omstanders te checken over de afwikkeling en bied ondersteuning als dat gewenst is. 
 • Leer van ervaringen, evalueer afgeronde trajecten, leer ervan bij nieuwe casuïstiek en pas de communicatiestrategie er op aan. 
 • Maak de scheiding tussen OBP en WP minder hard dan deze nu is en verminder de sterke (informele) hiërarchische verhouding. 
 • Kom in actie, blijf niet hangen in plannen. Laat zien waar we met de Radboud Universiteit naar toe willen. Laat met daden zien dat het college van bestuur sociale veiligheid belangrijk vindt en verandering wil.

Vervolg 

De uitkomsten van alle bijeenkomsten en verdiepende gesprekken worden gebruikt om het Projectplan Prevent-Care-Cure verder aan te scherpen. In juli bespreekt het college van bestuur het projectplan in de universitaire gezamenlijke vergadering. Het college van bestuur deelt nieuwe ontwikkelingen via onder meer het weekbericht voor medewerkers, de studentennieuwsbrief en artikelen op de website.