SteR-middag 2023
SteR-middag 2023

Terugblik op een geslaagde SteR-middag over ‘de Grondwet in een midlifecrisis’

Op woensdag 28 juni vond de jaarlijkse onderzoeksmiddag van het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht plaats. Vier sprekers van binnen het SteR belichtten vanuit hun eigen perspectief het thema van dit jaar: ‘Grondwet in een midlifecrisis: voorstellen ter versterking van onze Grondwet’. De middag werd afgesloten met een keynote door Pien van den Eijnden, afdelingshoofd Constitutionele Zaken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tesseltje de Lange beet het spits af. In haar verhaal grijpt ze ernstige misstanden omtrent de huisvesting van arbeidsmigranten aan om een pleidooi te houden voor het codificeren van het concept van menselijke waardigheid in de Nederlandse Grondwet. Mikhel Timmerman vestigde in zijn presentatie de aandacht op het nieuwe artikel 17 lid 1 van de Grondwet; het recht op een eerlijk proces. Centraal stond daarbij de vraag of de toegedichte meerwaarde van dit artikel wordt verwerkelijkt door de manier waarop de bepaling in het huidige en toekomstige strafprocesrecht wordt gebruikt.

Promovendus Rowin Jansen sprak over het thema ‘Grondrechten in het digitale tijdperk’, dat, ondanks twee rapporten van grondwetcommissies, niet meer op de politieke agenda lijkt te staan. Hij bepleitte een nieuw debat over eventuele grondwetswijzigingen, met name met betrekking tot informatiegrondrechten. Henri de Waele reflecteerde in een prikkelend – en bij tijd en wijle provocerend – betoog op de vraag wat überhaupt nog de rol en plaats is van de Nederlandse Grondwet in de meerlagige Europese rechtsorde.

Gastspreker Pien van den Eijnden sprak vanuit haar ervaring en betrokkenheid bij enkele recente grondwetswijzigingen over de moeilijk te overschatten politiek context bij grondwettelijke wijzigingen. Voor ambtenaren kan het een uitdaging zijn om binnen het constitutionele wijzigingsproces het midden te bewaren tussen wetenschappelijke consistentie en politieke haalbaarheid. In dat licht is het volgens haar bijzonder te noemen dat recentelijk zes voorstellen de eindstreep hebben gehaald. Van een grondwettelijke midlifecrisis is volgens Van den Eijnden geen sprake, maar de recente wijzigingen geven wel blijk van de voortdurende inspanning om - mede met reflectie vanuit de rechtswetenschap - de grondwet stabiel en levend te houden.

Anna Pivaty wint de Internationaliseringsprijs

Tijdens de SteR-middag heeft universitair docent Strafrecht Anna Pivaty de tweejaarlijkse SteR-Internationaliseringsprijs (digitaal) in ontvangst mogen nemen. Anna wint de prijs voor de bundel Efficiency and Bureaucratisation of Criminal Justice: Global Trends, die zij samen met Ed Johnston samenstelde. De jury prijst de originele thematische invalshoek van de bundel en ziet deze als een mooi voorbeeld van de vele onderzoeksactiviteiten die Anna sinds haar start in Nijmegen heeft ontplooid. Tevens wijst de jury op de goede review die het boek heeft mogen ontvangen in the International Journal of Evidence and Proof.

Anna Pivaty ontvangt SteR-internationaliseringsprijs

Contactinformatie