Thomas Quartier benoemd tot hoogleraar Liturgiewetenschap

Theoloog Thomas Quartier is met ingang van 1 april 2020 benoemd tot hoogleraar Liturgiewetenschap aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies van de Radboud Universiteit. Hij is de enige hoogleraar katholieke Liturgie in Nederland.

Thomas Quartier is sinds 1999 verbonden aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij hoogleraar aan de KU Leuven, gasthoogleraar Benedictijnse Universiteit Sant Anselmo Rome en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen.

Hedendaagse rituele praktijken

Thomas Quartier benoemd tot hoogleraar Liturgiewetenschap
Quartier deed onderzoek naar rituelen rondom de dood, onder meer de geestelijke verzorging en liturgische spiritualiteit in de Benedictijnse traditie. Hij onderzoekt hedendaagse rituele praktijken en duidt die als betrokken theoloog vanuit de liturgische traditie van het christendom. Dat doet hij vooral met betrekking tot de liturgische spiritualiteit en de liturgische omgang met de dood. Door kwalitatief en kwantitatief empirisch onderzoek brengt Quartier de ervaringen van deelnemers in beeld. Quartier: ‘Liturgie is een wezenlijk deel van het kerkelijke leven. Maar ze heeft ook een maatschappelijke relevantie voor iedereen. Er is veel behoefte aan zingevende momenten die de erfenis uit het verleden op creatieve wijze ontsluiten.’

Over Thomas Quartier

Thomas Quartier, geboren in  Kranenburg (Duitsland) in 1972, studeerde Theologie en Filosofie aan de Radboud Universiteit en promoveerde daar in 2007 op onderzoek naar ervaringen van deelnemers aan kerkelijke uitvaarten. Wat betekent dit voor een theologische reflectie op rituelen rond de dood en voor de omgang met het levenseinde in het algemeen?

Quartier is Benedictijnermonnik en onder meer oprichter en directeur van het Benedictijns Centrum voor Liturgische Studies (BCL), een coöperatie tussen de Benedictijnerorde in Nederland en de Radboud Universiteit, met als doel. het onderzoek naar een hedendaagse liturgische spiritualiteit in de Benedictijnse traditie te versterken. Binnen het centrum worden inmiddels zes promotietrajecten uitgevoerd. Hij is mede-hoofdredacteur van de tijdschriften Questions Liturgiques en De Kovel; redacteur van het tijdschrift Studies in Spirituality.

Meer weten? Neem contact op met

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.