Thomas Quartier nieuwe Theoloog des Vaderlands

Thomas Quartier (1972), hoogleraar Liturgiewetenschap aan de Radboud Universiteit, is verkozen tot de nieuwe Theoloog des Vaderlands. Hij zal aankomend jaar de ambassadeur zijn van de theologie in Nederland. De bekendmaking vond zondag 28 november plaats in het televisieprogramma Jacobine op 2 (KRO-NCRV). Quartier is de elfde Theoloog des Vaderlands.

Theoloog en Religiewetenschapper Thomas Quartier werkt sinds 1999 aan de Radboud Universiteit, verder is hij als monnik verbonden aan de Abdij Keizersberg in Leuven. In zijn publieke optredens en in zijn academische werk is Quartier dan ook een pleitbezorger voor de monastieke traditie. In het interview met presentator Jacobine Geel zegt hij daarover het volgende: “Vanuit het klooster wil ik proberen onverwachte, misschien wel radicale geluiden te laten horen.” En: “Als ik kijk naar de vermoeidheid die in de samenleving ontstaat door corona, dan kan ik als monnik wel een spiegel zijn”.

Thomas Quartier nieuwe Theoloog des Vaderlands

De jury is verrast hoe Thomas Quartier – niet alleen vanuit zijn rol als academisch theoloog maar ook als kloosterling – de waarde en schoonheid van het monastieke leven in Nederland onder de aandacht brengt en op actuele thema’s betrekt. Zijn standpunt met betrekking tot open grenzen brengt hij in diverse interviews naar voren: 'In de Regel van Benedictus uit de zesde eeuw staat dat je iedere vreemdeling die aan je deur klopt, moet ontvangen als God zelf. Daar kan ik niets anders van maken dan dat je niemand mag afwijzen die bij je grenzen komt. Een utopisch geluid wellicht, maar toch vind ik het vanuit mijn eigen radicale levensvorm mijn taak om dat geluid te laten klinken. Een radicale vraag te stellen: Waar halen we het recht vandaan om over "ons land" te spreken?'

De Vermeulen Brauckmann Stichting maakt het dankzij een gift van 10 duizend euro mogelijk dat de Theoloog des Vaderlands een project kan uitwerken waarmee hij  theologie voor het voetlicht brengt. Het project van Thomas Quartier zal de titel Profetenstemmen dragen en een kruisbestuiving vormen tussen Bijbelse bronnen, hedendaagse literatuur en muziek, als samenwerking tussen schrijvers, musici en theologen in het theater.  “Het is spannend hoe een schrijver die wellicht helemaal niet religieus is, zich door Jesaja laat inspireren die licht in het donker aankondigt. Of hoe een religieuze dichter reageert op de protestsongs uit de jaren zestig. Wat betekent dat vandaag? Om dat te ontdekken, moet je een soort laboratorium openen – en ik vind dat voor theologen ook het theater hier een belangrijke vindplaats kan zijn”.

Tabitha van Krimpen

In de uitzending van Jacobine op 2 werd ook de Jonge Theoloog des Vaderlands 2021/2022 bekend gemaakt. Van Krimpen volgt nu een 3-jarige master aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Amsterdam, maar voltooide haar bachelors Theologie en Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit.

Meer weten? Neem contact op met