"Tijdens je studie leer je analytisch denken"

Als kind wilde SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen graag dierenarts worden. Toch koos ze jaren later voor de studie Politicologie in Nijmegen: “Ik wilde begrijpen hoe ongelijkheid ontstaat, zodat ik daar invloed op kon hebben.”

Portret Lilian Marijnissen

Ik zie het als onze taak om Nederland rechtvaardiger en socialer te maken 

 

Naam

Lilian Marijnissen

Huidige functie

SP-fractievoorzitter

Vooropleiding

Master Politicologie

Wat wilde u als kind worden? 

“Als kind wilde ik iets totaal anders worden dan wat ik nu doe. Ik wilde vroeger namelijk graag dierenarts worden. Ik houd heel veel van dieren. Het leek me prachtig om dieren beter te kunnen maken. Ook werken als journalist of documentairemaker leek me mooi.” Waarom heeft u gekozen voor de studie Politicologie en waarom Nijmegen?

Waarom heeft u gekozen voor de studie Politicologie en waarom Nijmegen?

“Ik was al actief in de gemeenteraad in mijn woonplaats Oss en was daar erg gegrepen door wat ik wel en niet rechtvaardig vond en over hoe er met mensen wordt omgegaan. En dat ongelijkheid niet vanzelf ontstaat, maar het gevolg is van politieke keuzes. Dat wilde ik beter begrijpen, om daar invloed op te kunnen hebben. Nijmegen was het meest dicht bij het mooie Oss.   

U bent fractievoorzitter voor de SP in de Tweede Kamer. Wat doet u dan precies? Hoe past u hier kennis uit de studietijd toe? 

“Als fractievoorzitter ben je verantwoordelijk voor de fractie en alles wat ervoor nodig is om als fractie ons werk goed te kunnen doen. Daarnaast ben je als politiek leider natuurlijk ook regelmatig in de media. Als volksvertegenwoordiger moet je erg veel stukken lezen. Tijdens mijn opleiding politicologie heb ik geleerd om snel de kern te halen uit lange teksten. Daarnaast geeft studeren je de gelegenheid om analytisch te leren denken.” 

Op welke manier heeft u impact op uw omgeving? Hoe draagt u bij aan (verduurzaming van) de samenleving? 

“In de Tweede Kamer worden bijna elke dag politieke besluiten genomen die grote impact hebben op het dagelijks leven van Nederlanders. Ik zie het als onze taak om Nederland rechtvaardiger en socialer te maken. En om de stem van mensen in het parlement te zijn.”  

Heeft u een advies of tips voor de studenten van nu?  

“Blijf vragen stellen!”  

Wilt u de volgende zin aanvullen: In de komende vijf jaar moet de Faculteit der Managementwetenschappen zich richten op….  

“Minder management en meer publieke zaak. Ik heb het altijd een beetje gek gevonden dat de studie Politicologie onder de Faculteit der Managementwetenschappen valt. Managers hebben we al genoeg in Nederland.”