Tijn Kortmann
Tijn Kortmann

Tijn Kortmann benoemd tot hoogleraar Overheidsaansprakelijkheidsrecht

Tijn Kortmann is per 1 maart benoemd tot hoogleraar Overheidsaansprakelijkheidsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit.

Momenteel gaan in Nederland, maar ook wereldwijd, de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsaansprakelijkheid heel snel,’ legt Kortmann uit. ‘Mondiaal trekken klimaat- en milieuaansprakelijkheid de aandacht, nationaal de compensatie van mijnbouwschade als het gevolg van de winning van delfstoffen in Groningen en Limburg en de afwikkeling van de Toeslagenaffaire. Kenmerkend aan al deze zaken is dat het om grote aantallen benadeelden gaat die gezamenlijk hoge bedragen aan compensatie eisen.’

‘De uitdagingen op dit gebied zijn legio, van het ontwerpen van mechanismen die een rechtvaardige en voortvarende schadeafwikkeling mogelijk maken tot het voorkomen van discriminatie tussen verschillende groepen benadeelden, het tegengaan van overcompensatie en – bij zeer grote claims – het beschermen van de staatsfinanciën. Ik wil onderzoeken of ons huidige rechtstelsel in staat is hiervoor goede oplossingen te bieden en zo nee, wat er zou moeten veranderen.’

‘De afgelopen jaren heb ik mij zowel in de wetenschap als in de praktijk met deze vraagstukken beziggehouden en voorstellen voor verbetering gedaan. Mijn benoeming geeft mij de kans dit onderzoek te verdiepen. Dankzij een concentratie van expertise op dit gebied aan de Nijmeegse rechtenfaculteit verwacht ik samen met mijn collega’s de komende jaren stappen te kunnen zetten naar een beter overheidsaansprakelijkheidsrecht.’

Over Tijn Kortmann

Kortmann (1970, Nijmegen) studeerde in 1993 af in de Natuurkunde aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen, en in 1996 in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Uitrecht. Hij promoveerde tevens aan de Universiteit Utrecht, op een onderzoek naar onrechtmatige overheidsbesluiten. Na het afronden van zijn studies is hij sinds 1996 verbonden aan de praktijk bestuursrecht en vastgoedrecht van Stibbe advocaten te Amsterdam. 

Kortmann adviseert overheden, bedrijven en instellingen over uiteenlopende, overheidsgerelateerde kwesties. Zijn specialisme omvat, naast het overheidsaansprakelijkheidsrecht, onder meer het omgevingsrecht, het overheidscontractenrecht en het algemene bestuursrecht. Zo vertegenwoordigde Kortmann de Koninklijke Beroepsvereniging voor Gerechtsdeurwaarders in een collectieve actie tegen de Staat der Nederlanden. Naast de praktijk is hij tevens actief in het onderwijs, academisch en postacademisch en de wetenschap, als auteur en lid van diverse redacties.

Contactinformatie

Thema
Politiek, Recht