Portretfoto Tom Elfring
Portretfoto Tom Elfring

Tom Elfring stopt als decaan van de Faculteit der Managementwetenschappen

Met ingang van 1 maart 2023 stopt Tom Elfring als decaan van de Faculteit der Managementwetenschappen. Vanwege persoonlijke omstandigheden wil hij in het laatste jaar voor zijn emeritaat minder werken. Tom Elfring blijft verbonden aan de faculteit en gaat drie dagen per week als hoogleraar onderzoek doen en onderwijs geven.

Rector Magnificus Han van Krieken: ‘Het college van bestuur is Tom Elfring erkentelijk voor zijn bijdrage aan de faculteit en universiteit, en wij zijn verheugd dat hij als hoogleraar aan onze universiteit verbonden blijft. We wensen hem alle goeds, ook in zijn persoonlijke leven’.

Tom Elfring: ‘Met trots kijk ik naar wat we samen in onze faculteit in de afgelopen jaren voor elkaar hebben gekregen. De faculteit is sterk gegroeid. Er ligt een nieuwe missie en visie, waarin het belang van op facultair niveau interdisciplinair samenwerken de belangrijkste basis is.  Daarmee kunnen we op een onderscheidende wijze inspelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving. Het was voor mij een eer om daaraan als decaan bij te mogen dragen. Dat blijf ik ook graag doen, maar dan als hoogleraar. Tegelijkertijd staat de faculteit voor verscheidene uitdagingen. In de komende periode zijn belangrijke stappen nodig die om inzet en focus vragen. Het is aan mijn opvolger om de volgende stappen in de ontwikkeling van de faculteit te zetten. Mijn dank gaat uit naar alle collega’s en studenten met wie ik heb samengewerkt.’

In overleg met de faculteit gaat het college van bestuur op zoek naar een nieuwe decaan voor de faculteit. In de periode van 1 maart tot een nieuwe decaan is aangesteld zal het college van bestuur een interim-decaan aanstellen. Voor 1 maart zal het college van bestuur hierover communiceren.