Tom Heskes
Tom Heskes

Tom Heskes start als vicedecaan onderzoek

Na de zomervakantie start Tom Heskes als vicedecaan onderzoek aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit. We blikken met hem vooruit.

Kijk je uit naar deze nieuwe rol?

’Ja, ik heb er veel zin in. Decaan Sijbrand de Jong ken ik al goed, we waren eerder tegelijkertijd onderzoeksdirecteur. Met Karen de Bruijn, directeur bedrijfsvoering, heb ik nog niet zoveel samengewerkt. En er komt natuurlijk een nieuwe vicedecaan onderwijs. Ik ben heel benieuwd welke dynamiek er zal zijn in deze nieuwe club. Daar kijk ik wel naar uit.’

Waar ga je mee beginnen?

‘Mijn voorgangers hebben heel goede dingen gedaan. Frits Vaandrager heeft zich ingezet voor de Mohrmann fellowships, iets wat volgens mij heel goed gaat. En Richard van Wezel heeft het Interdisciplinary Research Platform opgezet, waar al veel samenwerkingen uit voort zijn gekomen. Zij hebben allebei iets nieuws neergezet. Zelf hoef ik niet per se iets nieuws op te zetten. Ik wil kijken of wat er is, goed functioneert. Ik ga eerst kijken wat er speelt, en wat de mogelijkheden zijn qua financiën. Met de bezuinigingen op de Nederlandse universiteiten zullen het geen vette jaren worden voor de faculteit. Dat wordt wel een uitdaging.’

Wat hoop je te bereiken als vicedecaan onderzoek?

‘Ik probeer in mijn werk altijd samenwerkingen op te zoeken, zowel met bedrijven als met andere onderzoekers. Doordat ik met veel verschillende mensen heb samengewerkt, heb ik een behoorlijk netwerk opgebouwd. Samenwerken geeft je nieuwe inzichten. Als vicedecaan onderzoek hoop ik daarom ook samenwerking te stimuleren, over de instituten heen. Dat gaat volgens mij al heel goed, maar dat zou ik graag verder doorzetten.’

‘Ik ben wel een beetje voorzichtig in zeggen dat we áltijd moeten samenwerken met bedrijven. Ik vind het heel belangrijk, maar ik denk ook dat er veel onderzoek is dat gewoon wat minder aansluiting heeft bij het bedrijfsleven. En dat maakt het geen minder goed onderzoek. Meer samenwerkingsverbanden lijkt me heel goed, maar geen must.’

Welke uitdagingen zie je, naast de bezuinigingen?

‘Er wordt veel goed onderzoek gedaan aan onze faculteit. Bij de verdeling van financien merk je dat de gelden vaak naar grote projecten gaan. Ik denk dat je de kleinere projecten ook zou moeten steunen, die kunnen de grote van over een paar jaar worden.’

‘Door de Mohrmann fellowships en de IRP vouchers zijn er ook veel nieuwe onderwerpen voor onderzoek binnengekomen. Onderwerpen die je van te voren niet per se had bedacht, maar die heel interessant en verfrissend zijn. Daar moeten we wat mij betreft voor openstaan. Het is goed om grote thema’s te hebben, zoals bijvoorbeeld GreenIT, maar ook de onderzoeken die daar net even buiten vallen moeten we niet vergeten.’

Over Tom Heskes

Prof. Tom Heskes is hoogleraar Data Science. Hij doet onderzoek naar kunstmatige intelligentie, machinaal leren en data science. Hij maakt gebruik van kansrekening en statistiek om nieuwe data science methoden te ontwikkelen en beter te begrijpen. Causaliteit, hoe oorzaak en gevolg te achterhalen uit "big data", heeft hierbij in het bijzonder zijn interesse. De ontwikkelde technieken worden ingezet binnen allerlei projecten, met name binnen de gezondheidszorg en industrie.

Tom Heskes studeerde natuurkunde aan de Radboud Universiteit en studeerde af in statistische fysica. Hij promoveerde bij biofysica op neurale netwerken en machinelearning. Na zijn promotie deed Tom Heskes een postdoc bij het Beckman Institute in Illinois in de Verenigde Staten. Na een jaar keerde hij terug naar zijn voormalig promotor Stan Gielen, voor een aanstelling bij Stichting Neurale Netwerken. Met collega’s zette hij een BV op, Smart Research (nu: Big for Data). Heskes werd vervolgens UD bij informatica. Een aantal jaren later ontving hij een VICI voor zijn onderzoek naar machinelearning. Vrij snel daarna werd hij hoogleraar en onderzoeksdirecteur. Vijf jaar terug startte Heskes naast zijn hoogleraarschap een nieuwe spin-off: Machine2Learn. Deze spin-off is recent overgenomen door Silo AI.

Contactinformatie

Gaat over persoon
prof. dr. T.M. Heskes (Tom)