Ton Tekstra
Ton Tekstra

Ton Tekstra benoemd tot hoogleraar Fiscaal insolventierecht

Per 1 februari 2024 is Ton Tekstra benoemd tot hoogleraar Fiscaal insolventierecht aan de Radboud Universiteit. De leeropdracht, met een omvang van 0,2 fte, is verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R).

In de voorfase en bij de afwikkeling van een insolventieprocedure spelen, naast civielrechtelijke aspecten, ook publiekrechtelijke facetten een belangrijke rol. In het bijzonder geldt dit voor aspecten van belastingheffing en -inning ten aanzien van de insolvente schuldenaar, inclusief daarmee (fiscaal) verbonden partijen. Tekstra is een specialist op het snijvlak waar belastingrecht en insolventierecht elkaar ontmoeten. Momenteel is hij onder meer werkzaam als advocaat en fiscalist bij Blauw Tekstra Uding N.V. te Amsterdam. 

In 2011 promoveerde Tekstra in Nijmegen op het proefschrift ‘Verrekening door de fiscus’. Eerder was hij lid van de Staatscommissie Insolventierecht (Commissie Kortmann), die de Minister van Justitie adviseerde over de herziening van het insolventierecht. In 2016 werd hem de Prof. Dr. D. Brüll-prijs toegekend voor zijn publicatie ‘De fiscus in het privaatrecht’.

Tekstra: 'Het is een mooie uitdaging dit rechtsgebied, dat sterk in ontwikkeling is, verder verkennen in onderzoek en onderwijs.'