Tonny Nijmeijer wordt staatsraad advocaat-generaal

Tonny Nijmeijer, hoogleraar bestuursrecht aan de Radboud Universiteit, wordt per 1 oktober 2021 benoemd tot staatsraad advocaat-generaal in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de hoogste bestuursrechter in Nederland. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kan een staatsraad advocaat-generaal vragen om zogenoemde conclusies te nemen. Nijmeijers hoofdfunctie blijft hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder het Omgevingsrecht, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit.

Omgevingsrecht

Nijmeijer zal zich met name bezighouden met het nemen van conclusies op het gebied van het omgevingsrecht. Dit rechtsgebied heeft betrekking op de bescherming en het benutten van de fysieke leefomgeving. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het juridisch faciliteren van stedenbouwkundige ontwikkelingen of de adequate bescherming van natuur. Met een conclusie van de staatsraad advocaat-generaal kan een rechtsvraag in een breder verband worden geplaatst. Daarbij kunnen actuele (juridische) ontwikkelingen worden betrokken en kan worden gereflecteerd op de stand van de rechtspraak.

Ook kan een staatsraad advocaat-generaal in een conclusie suggesties doen om bestaande rechtspraak te nuanceren of bij te stellen. Een conclusie is een vorm van juridische tegenspraak, die bijdraagt aan de rechtsontwikkeling.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beschikt met Tonny Nijmeijer na 1 oktober a.s. over vier staatsraden advocaat-generaal. Naast Nijmeijer zijn dat mr. Rob Widdershoven (sinds februari 2013), mr. Peter Wattel (sinds januari 2018) en mr. Gerbrant Snijders (sinds 1 juli 2021).

Meer weten? Neem dan contact op met: