Twee luisterschalen voor de bewoners en bezoekers van Nijmegen

De Radboud Universiteit bestaat 100 jaar. Tijdens dit jubileum ontstond er een ambitieus plan om samen met partners, leveranciers, alumni en iedereen die zich verbonden voelt twee luisterschalen te realiseren bij de Spiegelwaal. De luisterschalen zorgen voor maatschappelijke betekenis omdat het een ontmoetingspunt wordt waar iedereen welkom is om met elkaar in gesprek te gaan en kennis op te doen.

Twee luisterschalen

Luisterschalen zijn grote halfbolle schalen waar mensen met elkaar kunnen praten en naar elkaar kunnen luisteren. Als iemand bij de ene luisterschaal iets zegt, dan hoort iemand anders dat bij de andere luisterschaal zonder dat het geluid wordt versterkt. Deze communicatie vindt plaats op afstand omdat de schalen vijftig meter van elkaar geplaatst zullen worden. Kinderen leren zo spelenderwijs communiceren. De luisterschalen zullen een publiek van jong tot oud aantrekken.

Ware ontmoetingsplek

Bezoekers en bewoners zullen elkaar makkelijk treffen bij de Spiegelwaal en op deze manier de beleving van de luisterschalen ook spontaan ervaren. Ook zullen er actuele lezingen en minicolleges worden georganiseerd. De Radboud Universiteit en andere instellingen zullen op deze bijzondere locatie, tussen de luisterschalen in, kennis overdragen aan de toekomstige generatie.

Fifty metres apart, two large 'luisterschalen' will be placed on the Spiegelwaal. A place of reflection, curiosity and connection.
Sfeerimpressie van de Luisterschalen

Reflectie en nieuwsgierigheid

Met een smartphone is er nóg meer bij de luisterschalen te beleven. Bij beide luisterschalen bevinden zich paaltjes met QR-codes. Bij de ene schaal staat reflectie centraal. Zodra de QR-code gescand wordt, hoort de bezoeker een inspirerende quote of een reflecterende podcast. De andere luisterschaal wakkert de nieuwsgierigheid van de bezoekers aan door verhalen over de omgeving – uit het verleden, heden of de toekomst – tot leven te wekken. Zo wordt het onzichtbare zichtbaar.

Multimediaal

De luisterschalen bieden een multimediale ervaring. Het luisteren van het verhaal over Operatie Market Garden maakt bijvoorbeeld duidelijk dat de Waal – waar bezoekers tijdens het luisteren op uitkijken – het strijdtoneel was tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze zien en horen originele beeld- en geluidsfragmenten. 

Hoe kunt u bijdragen?

Alle lichten staan op groen. Partijen zoals de Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Rijkswatersstaat en het Waterschap hebben ingestemd met de plannen. Zij onderschrijven de impact van de luisterschalen. Draagt u met ons bij aan het realiseren van de luisterschalen, zodat alle bewoners en bezoekers van Nijmegen rust en inspiratie kunnen vinden bij de Spiegelwaal? Maak uw bijdrage over via de onderstaande button, neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of vraag een brochure aan.

Doneer

Meer informatie over de Luisterschalen

Artimpression van de luisterschalen (Northern Light)
Sfeerimpressie van de Luisterschalen

Contactinformatie