Twee nieuwe hoogleraren bij cardiologie Radboudumc

De afdeling Cardiologie in het Radboudumc is per 1 april 2020 versterkt met twee nieuwe hoogleraren. Jan Hein Cornel is benoemd tot bijzonder hoogleraar Inflammatie bij atherosclerotisch cardiovasculair lijden en Robert-Jan van Geuns is de nieuwe hoogleraar Interventiecardiologie.

Met deze twee nieuwe hoogleraren krijgt de afdeling Cardiologie en het Hart Vaatcentrum van Radboudumc een nieuwe impuls binnen het wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandelingen van aderverkalking van het hart.

Jan Hein Cornel, bijzonder hoogleraar Inflammatie bij atherosclerotisch cardiovasculair lijden

Twee nieuwe hoogleraren bij cardiologie Radboudumc
Jan Hein Cornel is gespecialiseerd in de werkingsmechanismen en nieuwe klinische ontstekingsremmende behandelopties bij zowel chronische als acute hartproblemen ten gevolge van aderverkalking.
Vanuit het onderwerp ‘Ontstekingen aan de Vaatwand’ in het Radboudumc zal Cornel een strategische samenwerking aangaan tussen het Radboudumc, de vereniging Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN) en Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar en Den Helder. Centraal in het onderzoek staan de ontwikkelingen en het verloop van ontstekingen aan de vaatwand en de gevolgen voor de behandeling hiervan. ‘Ook mensen met minimale ontstekingen hebben een verhoogd risico. Meer dan 40 procent van de patiënten met een acuut hartinfarct hebben een dergelijke minimale ontsteking. Cardiologen hebben daar tot nu toe onvoldoende aandacht aan besteed’, meent Cornel.
Deze bijzondere leerstoel is mogelijk gemaakt door de drie partners Radboudumc, WCN en Noordwest.

Van academische bevindingen naar de dagelijkse praktijk

Jan Hein Cornel (Harlingen, 1960) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1986 zijn artsexamen behaalde. Hij specialiseerde zich tot cardioloog in het Thoraxcentrum, Academisch Ziekenhuis Dijkzigt te Rotterdam. In 1996 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op onderzoek  naar Myocardiale levensvatbaarheid bij ischemische syndromen.

Cornel werkt vanaf 1995 als cardioloog bij Noordwest Ziekenhuisgroep te Alkmaar en Den Helder. Daarnaast was hij daar opleider cardiologie van 2012 tot aan zijn benoeming tot hoogleraar. Hij is lid en oud voorzitter van de WCN,  een nationaal cardiologen netwerk uit bijna 60 Nederlandse niet-academische ziekenhuizen, dat zich heeft bewezen als productieve onderzoeksgroep op het gebied van multicenter cardiovasculaire onderzoeken.

Binnen het Radboudumc is de expertise van clinical trialist in grote internationale studies een waardevolle aanvulling op de bestaande onderzoekslijnen. Cornel bouwt met behulp van de WCN en Noordwest aan de vertaalslag van academische bevindingen, via klinische trials, naar de dagelijkse praktijk in de spreekkamer.

Robert-Jan van Geuns, hoogleraar Interventiecardiologie

Twee nieuwe hoogleraren bij cardiologie Radboudumc

Robert-Jan van Geuns is een expert op het gebied van complexe dotterbehandelingen binnen de interventiecardiologie. De interventiecardiologie is het medisch specialisme dat zich richt op het opsporen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van het hart door middel van katheters. Een veel voorkomende interventie is bijvoorbeeld een dotterbehandeling. Van Geuns is een expert op het gebied van complexe dotterbehandelingen, zoals behandelingen waarbij de aderen in het hart compleet geblokkeerd zijn (CTO, chronische Totaal Occlusie) of in acute situaties een dotter moet plaatsvinden waarbij een extracorporale membraanoxygenatie (ECMO) moet worden gebruikt ter ondersteuning bij hartfalen.

Als hoogleraar Interventiecardiologie zal Van Geuns zich met name richten op de specificering van de multidisciplinaire indicatiestelling (samen met de hartchirurgen) en combinatieonderzoek, waarbij zowel naar de beste indicatiemethodiek als naar een combinatie van vroege en late farmacotherapie  zal worden gekeken, in relatie tot de gebruikte materialen tijdens een dotterbehandeling. Belangrijke thema’s hierin zijn de diagnostiek en behandeling van de vroege aderverklaring, de behandeling van het acute en/of complexe hartinfarct. 'Het klassieke acute hartinfarct wordt tegenwoordig zeer succesvol behandeld met snelle dotterbehandelingen. Bij het complexe hartinfarct dat gepaard gaat met een cardiogene shock en/of reanimatie, is de sterfte nog steeds erg hoog en is er een grote behoefte aan nieuwe behandelingsmogelijkheden', aldus Van Geuns.

Coronaire beeldvorming

Robert-Jan van Geuns (Son & Breugel, 1966) studeerde van 1984 -1990 geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en behaalde in 1992 zijn artsexamen. In 1995 trad hij als onderzoeker in dienst van het Thoraxcenter van het Erasmus MC, Rotterdam. Hij specialiseerde zich vervolgens daar in de cardiologie en later verder in de interventiecardiologie.
In 2000 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit op onderzoek naar niet-invasieve coronaire beeldvorming met MRI en Electron beam computed tomography. Na zijn promotie bleef Van Geuns als cardioloog werkzaam in het Erasmus MC, waar hij van 2012 tot 2014 coördinator was van de afdeling Interventiecardiologie. In 2014 werd hij daar benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Interventiecardiologie

Sinds zijn overstap naar het Radboudumc heeft Van Geuns als primaire verantwoordelijkheid het versterken van wetenschappelijk onderzoek in de interventiecardiologie. Inmiddels verwierf hij subsidies, begon aan het bouwen van een nieuwe onderzoeksgroep en organiseerde seminars over invasieve beeldvorming en fysiologie van het hart voor een internationaal publiek.

Met deze twee leerstoelen krijgen jonge onderzoekers, studenten geneeskunde en artsen in opleiding een uitgelezen mogelijkheid om kennis te nemen van, en een bijdrage te leveren aan, dit maatschappelijk en wetenschappelijk belangrijke onderzoek.

Meer weten? Neem contact op met

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.