Twee nieuwe publicaties Hanna Carlsson: ouderen hebben minder vertrouwen in ouderenzorg

Onderzoeker Hanna Carlsson en studenten bestuurskunde hebben twee onderzoeksartikelen gepubliceerd over de daling van vertrouwen in de ouderenzorg door ouderen en de groeiende rol van sociaal werk. 

Het eerste onderzoek, "Vertrouwde zorg", uitgevoerd door Hanna Carlsson, Monique Kremer en studenten bestuurskunde, onthult een vertrouwenscrisis in de ouderenzorg door de complexiteit van het systeem en de invloed van marktwerking. Het rapport wijst uit dat vooral ouderen met lagere inkomens zich kwetsbaar voelen door onzekerheid over de kosten van zorg. 

Het tweede onderzoek belicht de groeiende rol van sociaal werk in de ouderenzorg, met name in sterk diverser wordende stedelijke gebieden zoals Amsterdam. Het onderstreept de obstakels van discriminatie en taboes in zowel zorgorganisaties als migrantengemeenschappen en pleit voor meer aandacht voor ouderenzorg binnen sociale werkopleidingen, samen met het aanpakken van discriminatie op de werkvloer. Dit benadrukt het belang van het versterken van vertrouwensrelaties en nabijheid in de zorg, waarbij sociaal werkers een cruciale rol spelen. 

Contactinformatie

Gaat over persoon
dr. H.P.M. Carlsson (Hanna)