Groep studenten
Groep studenten

Tweede prijs Nederlandse Onderwijspremie voor Radboudumc-leerlijn

Op donderdag 29 juni heeft de leerlijn 'Investeren in studentenwelzijn loont!', waarin studenten van de medische faculteit van het Radboudumc leren hun welzijn en vitaliteit positief te beïnvloeden, de tweede prijs van de Onderwijspremie 2023 gekregen. Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reikte tijdens het ComeniusFestival de premie van 800.000 euro uit. 

Kijk voor meer informatie op de website van het Radboudumc 

Heel veel jonge mensen hebben last van stressgerelateerde klachten en burn-out. Dit zorgt voor uitval en veel persoonlijk leed. Ook bij studenten van de medische faculteit van het Radboudumc. Om deze klachten te verminderen en het welzijn van onze studenten te verbeteren heeft de Radboudumc een vernieuwend en doorlopend onderwijsprogramma opgezet voor alle studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Tandheelkunde: 'Investeren in studentenwelzijn loont!'. Deze leerlijn is gericht op welzijn en vitaliteit. Elk los programmaonderdeel van deze leerlijn geeft studenten handvatten om hun welzijn duurzaam te vergroten. 

‘Het was nodig’ 

Marjolein van de Pol, opleidingsdirecteur Geneeskunde: ‘Ik ben echt heel trots op dat wij welzijn en vitaliteit structureel hebben ingebed in de leerlijn Professionaliteit van ons curriculum, en dat wij alle studenten zowel praktische handvatten als wetenschappelijke inzichten op het gebied van zelfzorg en het verstevigen van hun welzijn meegeven.’ Ze vervolgt: ‘Dat het nodig en gewenst is, blijkt wel uit spontane mails van studenten om te bedanken voor de helpende inzichten waarmee ze grip hebben gekregen op stress en prestatiedruk en zich veel beter in hun vel voelen zitten.’

Gedragsverandering

Hoe de leerlijn studenten inzicht geeft en tot gedragsverandering aanzet? Marjolein van de Pol: ‘Dat doen we onder meer door het onderwijs door het hele curriculum in een opbouwende lijn aan te bieden, verdiepend keuze-onderwijs aan te bieden, in te zetten op scholing van docenten én gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten uit onder andere de positieve psychologie, neuroscience, geneeskunde, onderwijskunde en communicatiewetenschappen.’

Besteding

De premie, een bedrag van 800.000 euro, zal in de komende jaren worden besteed aan het doorontwikkelen van materiaal, zoals het beschikbaar maken van e-learnings in het Engels, of het ontwikkelen van variaties op onderwijsprogramma’s. Marjolein van de Pol: ‘Ook willen we voor docenten en andere rolmodellen een breder opgezette scholing ontwikkelen. Verder gaan we de leerlijn doortrekken naar alle masters en de wetenschappelijke onderbouwing van ons onderwijs verstevigen.’ 
Ten slotte staat ook het verspreiden van opgedane kennis (onderwijs én resultaten) op de lijst. Marjolein: Door bijvoorbeeld  publicatie van artikelen en het beschikbaar maken van onze materialen.’

Teamprestatie

Marjolein: ‘Het succes van ons onderwijsprogramma is het werk van velen. Allereerst het kernteam dat het onderwijs heeft uitgedacht en uitgewerkt (Ron Hameleers, Jasmijn Terlouw en Marjolein van de Pol), daarnaast het verdere ontwikkelteam met daarin vertegenwoordiging uit het lijnteam professionaliteit, onderwijsorganisatie en studenten (Roland Laan, Annelies van Ede, Alwin Scharstuhl, Robert Hauptmeijer en Leah Jacobs) en de vele docent-coaches die samen met studenten het gesprek over Welzijn & Vitaliteit zijn aangegaan en de onderwijsprogramma’s hebben uitgevoerd.’

Over de Nederlandse Onderwijspremie

De Nederlandse Onderwijspremie is de hoogste onderscheiding in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. De premie wordt uitgereikt aan onderwijsteams ter waardering van, en als impuls voor, onderwijsvernieuwing en -verbetering van het mbo, hbo en wo. De premie wordt jaarlijks toegekend aan onderwijsteams die de afgelopen vier jaar een onderwijsinitiatief hebben ontwikkeld. Dit jaar wordt voor de eerste keer de premie ook uitgereikt aan onderwijsteams in het mbo.

 

Kijk voor meer informatie op de website van het Radboudumc