Uitspraak Ondernemingskamer over SKU en de Bisschoppenconferentie

Vandaag, 21 juli 2020, heeft de Ondernemingskamer in Amsterdam uitspraak gedaan dat de Stichting Katholieke Universiteit (SKU), de toezichthouder van de Radboud Universiteit en het Radboudumc,  tijdelijk zelf bestuursleden mag benoemen en door kan gaan met de ontvlechting van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Aanleiding van de procedure bij de Ondernemingskamer was een geschil tussen het bestuur van SKU en de Nederlandse Bisschoppenconferentie over de wijze waarop de Bisschoppenconferentie haar bevoegdheid tot benoeming van de leden van het bestuur van SKU uitoefent, en over de door het bestuur van SKU beoogde verzelfstandiging van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

In een reactie zegt Loek Hermans, voorzitter van het SKU-bestuur: ‘Wij zijn blij met deze uitspraak van de Ondernemingskamer. De Stichting Katholieke Universiteit kan tijdelijk zelf nieuwe bestuursleden benoemen zonder toestemming van de Bisschoppenconferentie, zodat zittende bestuursleden kunnen worden opgevolgd en SKU weer een compleet en adequaat samengesteld bestuur heeft. Verder kunnen we de voorgenomen ontvlechting uitvoeren en ook de Raad van Toezicht-leden voor SKU en de Stichting Radboudumc voor het grootste deel zelf benoemen. De Bisschoppenconferentie zal worden uitgenodigd om voor elke Raad van Toezicht één lid te benoemen.’

Meer informatie:

Lees meer in de volledige uitspraak

Voor vragen:

secretariaat SKU
Telefoon: 024  36 144 95
E-mail: scretariaat [at] sku.ru.nl (secretariaat[at]sku[dot]ru[dot]nl)