Universitaire Onderwijsprijzen 2020 voor Simon Tans, Jojanneke Huck en Robbert Rademakers

Simon Tans, docent Internationaal en Europees recht, krijgt de Universitaire Onderwijsprijs 2020 van de Radboud Universiteit. De Universitaire Onderwijsprijs voor talent gaat naar Jojanneke Huck, Docent Fysiologie, en Robbert Rademakers, docent Economische Theorie en Economisch Beleid. Met deze prijzen wil het college van bestuur excellente onderwijsprestaties belonen en aanmoedigen. Ze bestaan uit een oorkonde en geldbedrag van drieduizend euro. Donderdag 18 maart heeft rector magnificus Han van Krieken de prijzen uitgereikt tijdens de middagshow van de onderwijsdagen.

Universitaire Onderwijsprijs 2020

Dr. mr. Simon Tans, docent Internationaal en Europees Recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Simon Tans is een betrokken, benaderbare en inspirerende docent met een aanstekelijk enthousiasme voor zijn vak. Tijdens zijn colleges zorgt hij voor een ontspannen sfeer waarbij hij via interactie nauwlettend kijkt of de stof bij alle studenten is ‘geland’. Binnen zijn faculteit is Simon Tans betrokken bij de begeleiding van studenten en buiten zijn faculteit is hij actief bij het verder ontwikkelen en innoveren van het universitaire onderwijs.

Simon Tans is een echte spits die voorop loopt bij de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs op de universiteit. Hij inspireert collega’s met voorbeelden om ook aan de slag te gaan met nieuwe ideeën en innovaties. Binnen zijn eigen vakgebied is hij een drijvende kracht geweest achter een  succesvolle proeftuin ICT in het onderwijs Atlas van het internationaal recht. Dit is een digitale onderwijsinnovatie gebaseerd op zijn didactische overtuiging dat leren een combinatie is van bestudering, herhaling en toepassing. Wegens succes hebben verschillende collega’s dit concept overgenomen. Ook tijdens de coronacrisis liet Tans zijn innovatie- en inspiratiekracht zien. In zijn zoektocht om op afstand te kunnen tentamineren zonder toezicht, heeft hij een nieuwe methode ontwikkeld die door collega’s de ‘methode-Tans’ genoemd wordt.

Universitaire Onderwijsprijzen voor talent 2020

Dr. Jojanneke Huck, docent Fysiologie, Faculteit der Medische Wetenschappen

Jojanneke Huck is een toegankelijke, inspirerende en betrokken docent en collega. Binnen haar onderwijs weet zij de koppeling te maken tussen de actualiteit en haar vakgebied. Zij sluit daarbij aan op de belevingswereld van de studenten en begeleidt haar studenten door eerst vast te stellen wat de student al wel en niet beheerst om zo verder te bouwen op deze kennis.

Met haar enthousiasme en kundigheid is zij continu bezig om het onderwijs van haar faculteit te verbeteren. Binnen haar onderwijsaanstelling ontwikkelt zij nieuwe oefeningen voor studenten die aansluiten op de actualiteit en op actuele wetenschappelijke kennis. Ook is zij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe onderwijsformats en vernieuwingen van het curriculum. Jojanneke Huck volgt hierbij duidelijk haar visie op onderwijsvernieuwing; vernieuwing ontstaat in gezamenlijkheid en in dialoog met studenten en collega’s. Wat goed werkt behoudt ze, zo tekent ze naast alle vernieuwing ook nog regelmatig nieren op het bord, om haar uitleg te ondersteunen.

Robbert Rademakers, docent Economische Theorie en Economisch Beleid, Faculteit der Managementwetenschappen

Ook Robbert Rademakers is sinds enkele jaren verbonden als docent aan de Radboud Universiteit. De visie van Robbert Rademakers op onderwijs kenmerkt zich door zijn persoonlijke aanpak. Met charisma en humor creëert hij een veilige leeromgeving voor studenten om vragen te stellen, of er nu 20 of 300 studenten in zijn college zitten. Hij plaatst zijn onderwijs in de grotere lijn van de opleiding en wanneer bij abstracte modellen of theorieën, weet hij altijd een aansprekend voorbeeld te geven uit de actualiteit. Aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke artikelen laat hij zijn studenten vol enthousiasme zien hoe wetenschap en praktijk samenkomen.

Tijdens de coronacrisis heeft Robbert zijn studenten aangemoedigd om elkaar digitaal te blijven ontmoeten, toen dat fysiek niet meer kon. Wanneer er behoefte was aan steun, bood hij studenten aan om hem te benaderen via skype en hij nodigde zijn studenten ook uit voor een online spelletjesavond. Juist tijdens het uitbreken van de coronacrisis heeft hij er voor gezorgd dat de universitaire gemeenschap toch dichtbij bleef voor zijn studenten.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.