Collegezaal in Collegezalencomplex
Collegezaal in Collegezalencomplex

Universitaire onderwijsprijzen voor Peter Klaren, Stefanie Sonner en Giullio Mecacci

De Universitaire Onderwijsprijs 2022 is voor Peter Klaren, docent aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. De Universitaire Onderwijsprijs voor Talent is voor Stefanie Sonner, docent wiskunde, verbonden aan dezelfde faculteit. Met deze prijzen wil het college van bestuur excellente onderwijsprestaties belonen en aanmoedigen. Ze bestaan uit een oorkonde en geldbedrag van drieduizend euro. Giulio Mecacci, docent bij de opleiding Artificial Intelligence van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, heeft een eervolle vermelding gekregen. Woensdag 22 maart heeft Jan Bransen, Academisch leider van het Radboud Teaching Learning Centre, de prijzen uitgereikt tijdens De Onderwijsdagen.

Universitaire onderwijsprijzen

Dr. Peter Klaren, docent Animal Ecology & Physiology binnen de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, heeft de universitaire onderwijsprijs gekregen. Studenten en collega’s omschrijven hem als toegankelijk en betrokken en iemand die altijd wil helpen bij het geven van onderwijs. 
Tijdens de coronaperiode zette Klaren met zijn onderwijs meer in op Team Based Learning (TBL); het leren in interactie met anderen. Door het toepassen van deze manier van onderwijs heeft Klaren zijn studenten gestimuleerd om samen vragen te beantwoorden met elkaar te overleggen en met elkaar te discussiëren. Bijkomend voordeel was dat hij daardoor ook het contact tussen studenten onderling in deze periode wist te stimuleren. 
Om studenten samen te laten werken maakt Peter gebruik van het discussieforum in Brightspace. Met deze tool stimuleert hij zijn studenten met elkaar te discussiëren over de stof om zo met van elkaar te kunnen leren. 

Dr. Stefanie Sonner, docent Mathematics aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica heeft de Universitaire Onderwijsprijs voor Talent gekregen, vanwege haar initiërende rol én haar focus op de maatschappij, het interdisciplinaire onderwijs en haar oog voor de individuele student. 
Binnen de masteropleiding Mathematics is Sonner initiatiefnemer geweest bij het opzetten van een mentorprogramma om studenten beter te begeleiden en voor te bereiden op hun scriptie. Daarnaast was zij aanjager van de commissie die het masterprogramma heeft geherstructureerd. Sonner heeft daarbij een leerlijn ontwikkeld waarbij wiskunde wordt gecombineerd met andere disciplines, zoals natuurkunde en informatica om zo ook meer aan te sluiten bij maatschappelijke en wetenschappelijke behoeftes. Sonner is coördinator van het masterprogramma Wiskunde. Zij zet zich in die rol in voor het creëren van een meer diverse studentenpopulatie binnen de opleiding door te focussen op vrouwelijke en internationale studenten. 

Eervolle vermelding

Dr. Giulio Mecacci, docent Artificial Intelligence aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, heeft een eervolle vermelding gekregen. Tijdens de coronapandemie heeft hij zijn studenten gevraagd op welke wijze hij het onderwijs vorm moest geven gezien de omstandigheden. Hij ging in deze periode over op een andere manier van toetsen; het afnemen van mondelinge tentamens op grote schaal. Hij heeft zich daarbij zeer ingezet om deze vorm van tentamineren op een eerlijke, veilige, controleerbare en transparante wijze vorm te geven. Daarbij werd hij geïnspireerd door de gedachte dat een betekenisvol gesprek over het onderwerp van de cursus kunnen voeren een betere academische test vormt dan het maken van een tentamen of het schrijven van een opiniërend essay. 
Ook studenten die meer interesse hebben voor de techniek achter artificiële intelligentie dan de ethische vraagstukken die deze met zich meebrengen weet hij bij zijn onderwijs te betrekken. Hij doet dat door expliciet de technische toepassing te koppelen aan ethische vraagstukken, waardoor ook die studenten geprikkeld worden om het belang van ethiek binnen de opleiding te zien.