studenten achter computer
studenten achter computer

Update implementatie Ans

Graag informeren we jullie over de status van de implementatie van Ans, de vervangende toetssoftware voor Cirrus. Dit bericht is een vervolg op dat van november jl. Na de zomervakantie, vanaf de start van komend collegejaar, zullen alle digitale toetsen worden afgenomen in Ans.

Implementatie Ans 

In Toetsperiode 2 en 3 hebben we meerdere digitale tentamens van FSW in Ans afgenomen. De betrokken docenten en studenten hebben hun eerste ervaringen met Ans opgedaan. In de komende weken zullen we de laatste ‘pilottoetsen’ met Ans gaan voorbereiden. Deze worden in Toetsperiode 4 afgenomen. 

Positieve ervaringen van gebruikers met Ans zijn o.a. de intuïtieve en overzichtelijke interface, itemtypes (o.a. een bèta-versie van een item met Code-editor functie) en minder kliks om een toets klaar te zetten. Ook de nakijkfunctionaliteit en rapportage-pagina van een toetsafname zijn gebruiksvriendelijk. Het Tentamenteam werkt aan een importbestand om toetsmateriaal in bulk in te lezen in Ans. Ook verwachten we in het najaar een gebruikerstraining voor docenten te organiseren. Uiteraard is online al veel info over Ans te vinden: klik hier

Conversie Cirrus naar Ans 

Afgelopen najaar hebben we een uitvraag gedaan bij een deel van de FSW-docenten over toetsmateriaal dat voor hen van Cirrus naar Ans geconverteerd moet worden. Maar functioneert een toetsopgave uit Cirrus na import in Ans nog als gewenst? Gelukkig zijn er aanzienlijke technische ‘meters gemaakt’ om die conversie zo goed als mogelijk te kunnen realiseren. Op basis van tests met deze conversie-methode worden momenteel laatste verbeteringen doorgevoerd. Eind mei a.s. voeren we de eerste definitieve conversie uit.

Contactinformatie