Update plan van aanpak sociale veiligheid ‘Prevent-Care-Cure’

Afgelopen december heeft het college van bestuur een plan van aanpak sociale veiligheid gepresenteerd: Prevent - Care - Cure. Deze weken is het college van bestuur hierover in gesprek met studenten en medewerkers, onder meer tijdens tien bijeenkomsten op de faculteiten. Alle studenten en medewerkers kregen daarvoor een uitnodiging. 

Mede op basis van die gesprekken wordt het plan verder in detail uitgewerkt. Voor de zomer zal het klaar zijn, waarna verdere uitvoering volgt. Zo kunnen we zorgvuldig en samenhangend bouwen aan een steviger fundament van een veilige universiteit.

Mediaberichten vorige week

Vorige week verschenen opnieuw diverse berichten in de media over sociale veiligheid binnen en buiten onze universiteit. De Radboud Universiteit streeft naar een gezonde balans tussen werk en privé voor alle medewerkers en studenten in alle levensfasen. Naar aanleiding daarvan publiceerden we het bericht Zwangerschap en contracten aan de Radboud Universiteit op onze website. 

In gesprek met college van bestuur

Mocht je, mede naar aanleiding hiervan, als medewerker of student in gesprek willen met het college van bestuur, dan ben je van harte uitgenodigd voor één van de bijeenkomsten die deze en volgende week nog gepland staan.

7 maart  14.00 – 15.00 uur (voertaal Engels)

11 maart 12.00 – 13.00 uur

12 maart 12.30 – 13.30 uur

Aanmelden kan via de eerdere uitnodiging die medewerkers en studenten hebben gekregen of anders via het Weekbericht van 4 maart (medewerkers) of de studentennieuwsbrief van 7 maart. 

In gesprek zonder het college van bestuur

Op verzoek van het college van bestuur organiseert Radboud Reflects voor medewerkers en studenten binnenkort nog vier verdiepende dialoogsessies naar aanleiding van Prevent Care Cure. Hierbij is het college van bestuur niet aanwezig. Binnenkort krijgen medewerkers en studenten meer informatie hoe je je voor deze dialoogsessies kunt inschrijven.

Norm

Wij willen dat de Radboud Universiteit een plek is waar iedereen zich thuis en veilig voelt. Een universiteit waar je studeert of werkt in een omgeving die je in staat stelt om het beste uit jezelf en de ander te halen; of je nu onderzoeker, docent, promovendus, leidinggevende, ondersteuner, bestuurder of student bent. De campus is een omgeving waar geen plek is voor ongewenst gedrag. Dit moet de norm zijn voor de hele universiteit.