Update Samen Opleiden & Professionaliseren

Lees hier het laatste nieuws over Samen Opleiden & Professionaliseren van de Radboud Docenten Academie. Speciaal voor schoolleiders, stuurgroepleden, programmaleiders en schoolopleiders die betrokken zijn bij een van de educatieve partnerschappen waarvan de docentenacademie deel uitmaakt. En voor vertegenwoordigers van scholen buiten de partnerschappen waarmee wij regelmatig samenwerken.

Samen stageplaatsen: de eindresultaten van 2023-2024

Bij de docentenacademie zijn we alweer volop bezig met de voorbereidingen voor de plaatsing van september 2024. Deze maand spreekt coördinator stageplaatsing Esmée Bruggink de programmaleiders van onze partnerschappen om de balans op te maken en goede werkafspraken te maken voor de komende periode. Voor nu delen we alvast de eindresultaten van de stageplaatsing van het afgelopen jaar.

Strategiesessie Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland 

Op woensdag 7 februari heeft Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON), in afstemming met de Realisatie-Eenheid, een strategiesessie georganiseerd over de vorming van onderwijsregio's. Ruim 60 betrokkenen uit de brede regio Zuidoost-Nederland kwamen op de twintigste verdieping van het Erasmusgebouw samen. In een divers gezelschap van projectleiders RAP, programmamanagers SO&P, bestuurders po, (v)so, vo, mbo, lerarenopleidingen en vakbonden is gereflecteerd op het proces van regiovorming tot dusver.

Na een aftrap en een presentatie van Joke Kiewiet-Kester (HAN), zijn we in verschillende gesprekstafels uiteen gegaan. De aantekeningen die hierbij gemaakt zijn, brengen we samen tot een overzichtelijk document. Deze zullen we delen via de website en aan de verschillende gesprekstafels in de regio.

Bekijk ook dit berichtje op de website van RA-ZON voor een link naar de presentatie van Joke en het blanco overzichtsformulier, dat ingevuld is tijdens de gesprekstafels.

Leestip! In het onlangs verschenen white-paper ‘Hoe kunnen we de samenwerking in de regio slim organiseren’? geven Wilske Eurlings en Karin Derksen, op verzoek van RA-ZON, een beschouwing op regionale samenwerking. 

Lerarenopleider Tirsa Guelen-Satink over de rol van pedagogiek in de universitaire lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs.

In september is de Radboud Docenten Academie van start gegaan met een nieuw curriculum, van toepassing op studenten in de educatieve minor/module, de eenjarige educatieve master en de tweejarige educatieve master. Het vak pedagogisch handelen is nieuw in het curriculum. Lerarenopleider Tirsa Guelen-Satink vertelt er meer over in dit interview.

‘Het is vooral belangrijk studenten te stimuleren hun eigen antwoorden te vinden.’

Autonomie-ondersteunend lesgeven

Een manier om in het vo aandacht te besteden aan onafhankelijkheid in het leren en zelfsturing door leerlingen, is door autonomie-ondersteunend lesgeven. Om dit te kunnen doen is het bijvoorbeeld als docent belangrijk om de leerroute af te stemmen op de leerbehoefte van leerlingen. Deze en andere docentgedragingen die de autonomie van leerlingen kunnen ondersteunen zijn nu gebundeld in de brochure ‘autonomie-ondersteunend lesgeven.’ In de brochure staan de inzichten die onderzoekers, lerarenopleiders en deelnemers aan twee soorten nascholing hebben opgedaan. Door literatuuronderzoek, experimenten in het vo-onderwijs en uitwisseling van inzichten ontstond een theoretisch kader, vijf ontwerpprincipes en vuistregels bij de implementatie van autonomie-ondersteuning in de lespraktijk. 

Meer interesse in dit onderwerp? De Radboud Docenten Academie biedt een maatwerk-cursus autonomie-ondersteunend lesgeven aan voor docenten in het voortgezet onderwijs.

Grenzen verleggen met het nieuwe Student Teachers Exchange Programme

Vanaf het studiejaar 2024-2025 biedt de Radboud Docenten Academie studenten een nieuwe specialisatiecursus: het Student Teachers Exchange Programme (STEP). In deze cursus ontmoeten de Nijmeegse leraren in opleiding studenten uit drie andere Europese landen om zich samen te verdiepen in een actueel onderwijsthema. Onze partners in dit project zijn de universiteiten van Wenen, Salamanca en Bremen. Het doel van STEP is (geciteerd uit de projectaanvraag) ‘…for prospective teachers to broaden their perspective on teaching and learning by stepping beyond their borders. Through shared exploration of diverse views, methods and practices, participants are encouraged to further develop their cultural self-awareness, critical thinking and teacher leadership towards a confident start of their careers.’

De eerste editie van de uitwisseling vindt plaats in Nijmegen en draait om het thema autonomieondersteuning in een diverse schoolpraktijk. Om dit thema goed te kunnen uitwerken en tot een rijk programma te komen, zoeken we de komende maanden de samenwerking met onze partnerscholen op. Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten over het project, neem dan contact op met de coördinator, Esmée Bruggink (esmee.bruggink [at] ru.nl (esmee[dot]bruggink[at]ru[dot]nl)).

Conceptkerndoelen digitale geletterdheid opgeleverd

Hoe maak je een automatisch gegenereerde inhoudsopgave in Word? Op welke websites vind je betrouwbare informatie en op welke beslist niet? Waarvoor gebruik je een spreadsheetprogramma? Hoe maak je weloverwogen keuzes bij het gebruik van digitale technologie en digitale media? Het zijn voorbeelden die onder de noemer digitale geletterdheid vallen. 
Op 6 maart zijn de conceptkerndoelen voor deze digitale geletterdheid aangeboden aan de minister van OCW. Scholen worden geacht hun leerlingen te onderwijzen in de domeinen ‘Praktische kennis & vaardigheden’, ‘Ontwerpen en maken’ en ‘Wisselwerking tussen digitale technologie, digitale media, de mens en de samenleving’. Maar bij welk vak leren leerlingen deze dingen? In de mentorles, de studieles, de techniekles of bij Nederlands? In de cursus Digitale geletterdheid in het curriculum van de Radboud Docenten Academie voeren we het gesprek hierover en kunnen cursisten werken aan een plan van aanpak voor hun eigen school. 

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Radboud Docenten Academie
Thema
Onderwijs