Updates Radboud Docenten Academie

In dit nieuwsbericht deelt de Radboud Docenten Academie een aantal recente updates.

Opleidingsschool Alium is erkend!

Opleidingsschool Alium is erkend! Met vlag en wimpel is deze opleidingsschool, een samenwerking tussen schoolbesturen LingeRijn en Arentheem en opleidingsinstituten HAN Academie Educatie, HAN Academie Sport & Bewegen en de Radboud Docenten Academie, uit de beoordeling gekomen. Gefeliciteerd aan iedereen die Alium de afgelopen vier jaar tot een succesvolle samenwerking heeft gemaakt!

Professionaliseringacativiteiten voor academische docenten in 2023-2024

Dit schooljaar bieden we vernieuwde professionaliseringsactiviteiten aan voor academisch opgeleide docenten in het voortgezet onderwijs. Op veler verzoek hebben we vakdidactische masterclasses ontwikkeld, voor Nederlands, moderne vreemde talen, aardrijkskunde, scheikunde, economie & levensbeschouwing. Ook is het in het tweede semester voor reeds bevoegde docenten mogelijk om mee te doen aan specialisatiecursussen uit de reguliere opleiding. Een mooie kans voor studenten, starters en ervaren docenten om samen te leren rondom thema’s als diversiteit, digitale geletterdheid, autonomie-ondersteuning en game design. Voor een overzicht en aanmelden, check de website.

Reflecteren op inductie in jouw school

Hoe behoud je startende leraren? Dat is een zoektocht. Want hoewel we (deels) weten wat er van belang is bij de begeleiding, is er minder bekend over hoe die begeleiding daadwerkelijk in de praktijk wordt vormgegeven en hoe deze wordt ervaren door de starter. In samenwerking met de VOraad is het katern Inductie van startende leraren: Lessen uit de praktijk ontwikkeld, dat inductiepraktijken op verschillende scholen in beeld brengt. Harmen Schaap, onderzoeker van de Radboud Docenten Academie, schreef hieraan mee. In het katern gaat het niet zozeer om ‘goede praktijken’ of ‘best practices’, maar om het geven van inzicht in de complexiteit van startersbegeleiding in het huidige onderwijslandschap. Het katern kan daarmee aanleiding zijn om te reflecteren op de eigen begeleidingspraktijk op school.

Scholen/docenten gezocht die mee willen werken aan curriculumherziening Moderne Vreemde Talen

In opdracht van het ministerie van OCW worden de eindtermen voor de moderne vreemde talen (mvt) momenteel herzien (www.actualisatiemvt.nl). Vast staat dat de (eind)examens er anders uit gaan zien. Het onderwijs en de lesmethodes moeten dus op korte termijn ook veranderen. Onze lerarenopleiders Sophie Brand en Stefanie Ramachers (respectievelijk vakdidacticus Frans en Duits) willen in nauwe samenwerking met docenten Frans en Duits uit de regio onderwijs ontwikkelen om de nieuwe examendoelen te bereiken. Hiervoor doen zij momenteel een subsidieaanvraag bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Zij zoeken nog een aantal scholen die met één docent Duits en één docent Frans mee willen werken aan dit onderzoek en daarmee op de eigen school ook een sleutelrol kunnen vervullen in de implementatie van het nieuwe curriculum. Voor meer informatie, mail naar stefanie.ramachers [at] ru.nl (stefanie[dot]ramachers[at]ru[dot]nl) of sophie.brand [at] ru.nl (sophie[dot]brand[at]ru[dot]nl).

Complexiteit van de regio in beeld

Eén van de doelstellingen van de Regionale Alliantie Zuidoost-Nederland (RA-ZON) was het creëren van overzicht van alles wat we de afgelopen jaren samen hebben opgebouwd in de brede regio: van het geheel aan opleidingsroutes tot de verschillende samenwerkingsverbanden (zoals RAP, SO&P en regionale allianties). Beide zijn gelukt. Er is een interactieve kaart ontwikkeld van de bepalende regionale samenwerkingen in regio Zuidoost-Nederland. En de lerarenopleidingen van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool van de kunsten ArtEZ en de Radboud Universiteit zijn gebundeld en gevisualiseerd.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Radboud Docenten Academie