Berchmanianum Radboud Universiteit
Berchmanianum Radboud Universiteit

Veranderingen in Raad van Toezicht

De Radboud Universiteit kondigt enkele veranderingen aan in de Raad van Toezicht. Professor Vanessa Evers, hoogleraar bij de Universiteit Twente is toegetreden tot de Raad van Toezicht als opvolger van Paul Morshuis. Voorzitter Merel van Vroonhoven heeft aangegeven om persoonlijke redenen terug te treden.

Vanessa Evers is onder meer bekend als hoogleraar Human Media Interaction en wetenschappelijk directeur van het DesignLab aan de Universiteit Twente. Daarnaast is zij visiting professor Social AI en inaugural director van het NTU Institute of Science and Technology for Humanity aan de Nanyang Technological University in Singapore.

Vanessa Evers is op voordracht van de medezeggenschap benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Radboud Universiteit. In de Raad van Toezicht heeft zij de portefeuille Innovatie, Valorisatie en Digitalisering en neemt zij zitting in de commissie onderwijs en onderzoek. Deze commissie adviseert de raad van toezicht over kwaliteitsborging van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Haar benoemingstermijn loopt tot 14 februari 2027.

Voorzitter Merel van Vroonhoven heeft besloten terug te treden. “Na lang wikken en wegen heb ik het moeilijke besluit genomen om mijn lidmaatschap van de raad van toezicht van de Radboud Universiteit te beëindigen. Afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier en toewijding de rol van voorzitter van de raad vervuld. Echter, ik heb ook gemerkt dat door een te groot aantal zakelijke verantwoordelijkheden de balans zakelijk-privé in mijn leven in het gedrang komt en dus heb ik scherpe keuzes moeten maken,” licht Van Vroonhoven haar besluit toe. “Ik besef dat mijn besluit onverwacht is en ik ben mijn collega’s in de Raad van Toezicht en ook de leden van het college van bestuur bijzonder erkentelijk voor hun getoonde begrip. Graag wens ik deze prachtige universiteit een mooi 100-jarig lustrum toe.”

De Raad van Toezicht zal het proces voor een nieuw lid van de raad initiëren en heeft Mario van Vliet aangewezen als interim-voorzitter. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit Mario van Vliet, Valerie Frissen, Henk Naves en Vanessa Evers.