Verduurzaming kassencomplex met ledverlichting
Verduurzaming kassencomplex met ledverlichting

Verregaande verduurzaming voor kassencomplex

In 2022 zijn er grote stappen gezet in het verduurzamen van het kassencomplex op de campus. Voor dit kassencomplex, dat een belangrijke rol speelt in onderzoek en onderwijs, gaat het gasverbruik terug naar nul, is er nu al ruim 30% minder stroom nodig dan voorheen en is ook de behoefte aan bestrijdingsmiddelen lager geworden.

Lage-temperatuur-verwarming in de kassen

Met de uitbreiding van het warmtenet op de campus, is het kassencomplex in 2022 aangesloten op de warmtepompen in het Huygensgebouw. Omdat warmtepompen veel efficiënter werken als zij lage-temperatuur-CV-water maken, is de CV-watertemperatuur omlaag gebracht van 80°C naar 40°C. Om te zorgen dat het toch warm genoeg wordt in het kassencomplex is een verdubbeling van het aantal verwarmingsbuizen (verwarmend oppervlakte) gerealiseerd. Een groot deel van het leidingwerk dat hiervoor aangelegd moest worden is circulair; de leidingen uit het oude ketelhuis van FNWI kregen hier een nieuwe bestemming. Het kassencomplex is nu gasloos te verwarmen. De gasketels staan er voorlopig alleen nog als back-up in geval van storingen en extreme kou.

Ledverlichting bespaart ook op koeling

In het kassencomplex staan 182 groeilampen de helft van de tijd aan. Door de vervanging van de normale groeilampen door ledverlichting wordt er per lamp 400W bespaard. De nieuwe lampen zijn dimbaar en te regelen op de hoeveelheid extra licht die naast het daglicht nodig is voor een perfecte plantengroei. Dat levert een extra besparing van ongeveer 20% op.
In de klimaatkamers staan de lampen langer aan en is een koelmachine nodig om de warmte van de verlichting weg te koelen. De helft minder Watts aan lampen betekent ook de helft minder warmte die ‘weggekoeld’ moet worden: een bonusbesparing door verminderd energieverbruik van de koelmachine. In het winterseizoen geldt dit overigens niet: de restwarmte die dan vrijkomt voor het koelen van de klimaatkamers wordt gebruikt om het kassencomplex te verwarmen.

Gaas in de ramen

De derde verandering levert een besparing op bestrijdingsmiddelen op: om overnachtende vogels met hun ongewenste uitwerpselen buiten de kassen te houden, zijn de ramen voorzien van gaas. Dit houdt niet alleen de vogels buiten – er komen ook veel minder insecten binnen. Dat heeft een gunstig bijeffect op het gebruik van bestrijdingsmiddelen: een reductie van circa 30% op een toch al heel laag bestrijdingsmiddelenverbruik. Er wordt vooral gewerkt met biologische bestrijdingsmiddelen; alleen in noodsituaties wordt chemische bestrijding ingezet. Maar omdat er nu veel minder insecten het kassencomplex binnenkomen, zullen ook deze situaties minder voorkomen.

Impact maken

Het kassencomplex wordt door het Radboud Institute for Biological and Environment Sciences (RIBES) gebruikt voor verschillende soorten onderzoek en onderwijs in de ecologie en fysiologie. De onderzoekers van RIBES zijn zeer verheugd over de verduurzaming. “Als onderzoeksinstituut dragen wij met onze onderzoeksmissie 'Towards healthy ecosystems' bij aan een gezonde wereld. Dat betekent ook dat we de milieu-impact van onze eigen activiteiten zoveel mogelijk willen beperken. Het kassencomplex is daarnaast van vitaal belang voor ons onderzoek naar o.a. gewassen die beter tegen klimaatverandering kunnen, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zoals methaan, en opslag van koolstof in ecosystemen,” aldus Ivo Rieu, hoogleraar Crop Biotechnology.

Tom van Onna, manager energie & energietransitie, is ook enthousiast:  “Kassen zijn energie-intensief, dus hier besparen heeft impact. Mooi werk van o.a. Diederik Hilckman en Henk-Jan Banning van Campus & Facilities en Koos Janssen en Martijn Frieling van RIBES.”

Volg het energieverbruik op de campus

Het effect van de energiebesparing per gebouw is tegenwoordig voor iedereen te volgen in de verbruikscijfers op: campusenergie.nl.

De weergave van het verbruik in het kassencomplex hieronder toont de besparing op elektriciteit en gas. De gasloze verwarming van het Kassencomplex vergt nog inregelwerk en daarom staat de gasmeter nog niet helemaal op nul; dat verbruik wordt op termijn echter wel bereikt.

Gas- en elektriciteitsverbruik Kassencomplex