FdR faculteitsbestuur 2024
FdR faculteitsbestuur 2024

Vicedecanaat Vincent van Hoof met twee jaar verlengd

Vincent van Hoof gaat een tweede termijn in als vicedecaan onderwijs. Hij blijft nog twee jaar in die hoedanigheid aan het faculteitsbestuur verbonden.

Sinds 15 februari 2022 neemt universitair hoofddocent Rechtsgeschiedenis Vincent van Hoof zitting in het bestuur als vicedecaan onderwijs. Zijn tweede termijn loopt tot februari 2026. 

Onlangs traden vicedecaan onderzoek Claartje Bulten (per 1 maart 2024) en directeur bedrijfsvoering Sharon de Groot (per 1 februari 2024) toe tot het faculteitsbestuur. Zij vervingen respectievelijk Michael Veder en Ine van den Heuvel. Samen met decaan Roel Schutgens, secretaris Christian Korbeld en student-assessor Annigje van Breugel vormen zij het faculteitsbestuur.

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid