Letters NWO met een trofee icoon in het midden
Letters NWO met een trofee icoon in het midden

FSW onderzoeksprojecten van start met NWO financiering

Sociale wetenschappers Bas Hofstra, Barbara Müller, Iris Wiegand, Saskia Koch en Jordy Thielen hebben een financiering van NWO ontvangen. De beurzen zijn bedoeld voor onderzoekers met vernieuwende én veelbelovende ideeën die met hun onderzoek wetenschappelijke vooruitgang kunnen boeken.

Open Competitie SGW-XS 

Lost in Dissemination? Gender Representation of Dutch Professors in Newspapers and Social Media

Bas Hofstra 

Worden vrouwelijke hoogleraren vaak genoemd in kranten? En zijn mannelijke hoogleraren actiever op sociale media? Dit project beantwoordt deze vragen door te bestuderen of en waarom vrouwelijke hoogleraren minder vaak genoemd worden in kranten en actief zijn op sociale media dan mannelijke hoogleraren. Zichtbaarheid van professoren in de publieke arena is in toenemende mate belangrijk omdat het publiekelijk verspreiden van wetenschappelijke kennis een groeiend en essentieel onderdeel is van het werk en de evaluatie van hoogleraren. Dit project onderzoekt dit onder alle Nederlandse hoogleraren (1990-2021) door meerdere databronnen aan elkaar te linken en nieuwe computationele methodiek.

Inducing awe to help people perform environmentally friendly behaviour

Barbara Müller

Er is sterke wetenschappelijke consensus dat de uitstoot van broeikasgassen door mensen de belangrijkste oorzaak is van de versnelde opwarming van onze planeet. Het destructieve effect van menselijke overconsumptie is een belangrijke voorspeller van deze temperatuurstijging. Er is dus urgente noodzaak aan nieuwe interventies om mensen te helpen bewuster te beslissen over hun aankopen en hun consumptie te verminderen. Het huidige project zal een dergelijke interventie ontwikkelen en testen die tot doel heeft verwondering en ontzag voor de natuur op te wekken, wat zal leiden tot milieuvriendelijk gedrag. Dit doel wordt bereikt door de toepassing van geavanceerde Virtual Reality technologie.

Curiosity in cognitive aging

Iris Wiegand 

Nieuwsgierigheid is een intrinsieke motivatie die aanspoort tot gedrag, waarmee we onze ervaringen vormen. Hoewel het belang van nieuwsgierigheid in de vroege ontwikkeling en in de jong volwassenheid veel aandacht heeft gekregen, is de rol van nieuwsgierigheid bij het cognitief ouder worden nog onderbelicht. Kan nieuwsgierigheid cognitieve stimulatie bevorderen en daarmee bescherming bieden tegen cognitieve achteruitgang? Het doel van dit project is om het eerste systematische bewijs te leveren waarmee de positieve effecten van nieuwsgierigheid bij cognitieve veroudering kunnen worden aangetoond – en daarmee het potentieel van nieuwsgierigheid bij het gezond cognitief ouder worden.

Understanding social anxiety where it matters most

Saskia Koch

Mensen met sociale angst zijn bang om negatief beoordeeld te worden door anderen. Hoewel sociale angst zich voordoet in een sociale context, is er weinig onderzoek gedaan naar hoe sociale angst zich tijdens sociale interacties manifesteert. In dit project onderzoeken we hoe mensen met sociale angst tijdens sociale interacties omgaan met 1) verwachtingen over de partners met wie zij interacteren 2) veranderingen in de interactie zelf. Op deze manier kunnen we factoren identificeren die bijdragen aan sociale angst in de natuurlijke context waarin sociale angst zich voordoet.

Open Competitie Domein Science – XS

‘Obtaining fast brain-computer interfacing without eye movements for communication and control’

Jordy Thielen

Een brein-computer interface (BCI) vertaalt hersenactiviteit naar computer commando’s. Normaalgesproken vereist een BCI dat de gebruiker oogbewegingen kan maken naar een gewenste stimulus (bijvoorbeeld een letter) op een scherm. Het vermogen om oogbewegingen te maken gaat echter geleidelijk verloren bij patiënten met ernstige motorische beperkingen, bijvoorbeeld personen met amyotrofische laterale sclerose. In het voorgestelde project zal ik een experimenteel protocol en nieuwe zelflerende algoritmes ontwikkelen waardoor de BCI volledig onafhankelijk is van oogbewegingen. Tezamen levert dit project een volledig op hersenactiviteit gebaseerde, snelle, en betrouwbare ondersteunende neurotechnologie voor communicatie en aansturing van apparaten.