Vijf Comenius fellowships voor onderwijsinnovatie naar Radboud-docenten

Je bent docent en je hebt een idee, een visie over hoe je onderwijs nog beter of innovatiever kan. Om daar werk van te maken, is er het Comeniusprogramma dat jaarlijks beurzen of fellowships toekent in twee categorieën: teaching fellowships (50.000 euro per project) en senior fellowships (100.000 euro per project). Dit jaar gaan er twee teaching en drie senior Comenius fellowships naar docenten aan de Radboud Universiteit.

De Comenius fellowships worden toegekend door het Nationaal Regieorgaan Onderwijs (NRO) namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De volgende docenten en projecten ontvangen een fellowship:

Teaching Fellowships: Beter voorbereid het onderwijs in en zelf aan de slag met 3D-leren

Comenius Teaching Fellows ontvangen een beurs van 50.000 euro voor een innovatie binnen één cursus of onderwijsonderdeel.

Gerrie van der Kamp-Alons - Een tweesnijdend zwaard. Onderwijsgerelateerde beroepsoriëntatie in de bachelor Politicologie

De onderwijsvernieuwing is een leerlijn onderwijs – beroepsoriëntatie die het bachelorstudenten Politicologie mogelijk maakt een beter geïnformeerde en duurzamer keuze te maken voor het onderwijsvak. De leerlijn integreert de beroepsoriëntatie in het reguliere curriculum en introduceert een keuzevak. Daarin ontwikkelen studenten samen met docenten Maatschappijleer (voortgezet onderwijs) thematische lessenreeksen en geven deze ook. De werkvorm van educatieve onderzoekslabs zorgt tevens voor een win-winsituatie: studenten nemen deel aan het lab als keuzevak, terwijl docenten deelnemen in het kader van nascholing.

Dylan Henssen - Multidimensionaal leren voor – en door – (bio)medische studenten

(Bio)medische studenten hebben vaak moeite om zich anatomische structuren in 3D voor te stellen en om de onderlinge verhoudingen daarvan te doorgronden. Binnen de vakken Anatomie en Radiologie zijn deze inzichten van groot belang. Met een innovatieve vorm van mixed-reality learning kunnen studenten in de leerlijn Mechanismen van Gezondheid en Ziekten leren om zelf augmented en virtual reality-modellen en 3D-prints te maken op basis van radiologische data. Hiermee kunnen ze de complexe anatomische verhoudingen aan elkaar uitleggen.

Senior Fellowships: Arts met karakter, zelfreflectie oefenen en statistiek beschrijven met app

Comenius Senior Fellows ontvangen een beurs van 100.000 euro voor innovatie binnen een grote opleiding, faculteit of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling.

Jos Kole - Artsen met karakter. Naar een master Geneeskunde die deugd doet

Het mastercurriculum Geneeskunde bereidt studenten onvoldoende voor op de uitdagingen waar ze als arts mee te maken krijgen. Studenten, patiënten en opleiders werkten daarom een innovatieve leerlijn uit: Artsen met karakter. Om zich kritisch-constructief te ontwikkelen gaan studenten in dialoog met patiënten over ‘dat wat deugd doet’, wisselen ze ervaringen uit en reflecteren ze op de betekenis daarvan. Met behulp van diverse werkvormen en bronnenmateriaal uit beeldende kunst, literatuur en film, werken studenten Bildungsgewijs aan hun persoonlijke en professionele identiteit.

Jana Vyrastekova - Reflect for self-regulated learning

Zelfregulerend gedrag is een belangrijk element voor succes in de studie. Zelfreflectie ondersteunt de groei van zelfregulerend gedrag. Om bachelorstudenten Economie en Bedrijfseconomie in zelfreflectietechnieken te ondersteunen, ontwikkelt de Radboud Universiteit een online-instrument binnen het bestaande cursusbeheersysteem. Het instrument, REFLECT, zal naar verwachting het welzijn en de tevredenheid van studenten vergroten, de ontwikkeling van zelfgestuurd leren ondersteunen en leiden tot een betere afstemming van leerresultaten op de verwachtingen van studenten.

Jules Ellis - Coaching app for statistical writing

Een applicatie gaat studenten sociale wetenschappen coachen bij het schrijven van statistische conclusies. Ze kunnen schrijfopdrachten op hun eigen niveau oefenen, in zowel Engels als Nederlands, en krijgen gepersonaliseerd commentaar op hun werk. De applicatie kan ook cijfers geven, voor formatieve en summatieve toetsing. Indien haalbaar zullen docenten voor scriptiebegeleiding zelfs de resultatensectie van een student-researchpaper kunnen invoeren voor commentaar. De applicatie wordt initieel ontwikkeld voor de bachelor Psychologie, en is ook te gebruiken bij andere opleidingen.

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.