Visitatie Politicologie en Political Science goed verlopen

Op 23 en 24 februari 2023 bracht een visitatiecommissie onder leiding van prof.dr. Petra Meier een bezoek aan de opleidingen Politicologie (bachelor) en Political Science (master) van de Faculteit der Managementwetenschappen. De commissie bestudeerde de kwaliteit van alle facetten van de opleiding en sprak met het opleidingsmanagement, de examen- en opleidingscommissies, en een representatieve afspiegeling van de docenten, studenten, alumni (in binnen- en buitenland) en de Raad van Advies. Zowel de commissie als haar gasten karakteriseerden deze gesprekken als open, betrokken en uiterst plezierig. Aansluitend vond een zeer nuttig en inspirerend ontwikkelingsgesprek met het opleidingsmanagent en decanaat plaats. De mondelinge rapportage aan het einde van het bezoek bereidde ons al voor op het zeer positieve oordeel dat de commissie op 30 mei in formele bewoordingen in haar eindrapport geeft: de opleidingen voldoen duidelijk op alle onderdelen aan gestelde criteria.

De belangrijkste punten waar de commissie lof over uitsprak zijn de goed doordachte structuur en opbouw van de onderwijsprogramma’s, de betrokkenheid en het enthousiasme van staf en studenten, de academische cultuur en geringe afstand tussen staf en studenten, de hoge kwaliteit van scripties, de aantrekkelijkheid van masterspecialisaties, de arbeidsmarktperspectieven van alumni – en de diepe waardering van alumni voor hun opleiding. De commissie biedt ook een aantal handvaten en adviezen voor het behoud en verbetering van de kwaliteit van de opleidingen. Voor de bachelor Politicologie adviseert zij een betere profilering van de twee afstudeerrichtingen en het verkennen van mogelijkheden en haalbaarheid om het flex-semester in jaar 3 nog beter af te stemmen op studenten die voor een stage kiezen. Voor de master Political Science adviseert de commissie de opleiding om goed te blijven bewaken in hoeverre de zeer duidelijke structuur en deadlines in dienst staan van de studievoortgang, continuïteit van de scriptiebegeleiding en de mogelijkheid om stages te volgen. Wij zijn blij met deze aanbevelingen en nemen deze ter harte.

Staf en management van de afdeling Politicologie concluderen dat dit een zeer geslaagde visitatie was en danken alle deelnemers voor hun warme betrokkenheid.

Lees het visitatierapport

Contactinformatie